Hvordan udarbejdes klage over underviser?

Hvordan udarbejdes klage over underviser?

Om klage over lærer

Spørgsmål:

Hej

Vil I venligst hjælpe mig med, hvordan jeg håndterer en aktuel problematisk matematiklærer?

Jeg har overværet undervisningen utallige gange. Jeg har masser af konkrete eksempler på lærerens mangel på både faglighed og særligt pædagogiske evner. Hvad gør jeg bedst herfra? Vi har tidligere både haft klasseleder og skoleleder indover uden det store resultat. Dialogen tidligere har udelukkende været omkring tiltag for at få vores datter motiveret og i gang med at lære matematik i hverdagen.

Nu er vi nået dertil (efter 2-3 år), at vi har set og hørt nok. Nu er det lærerens kvalifikationer, vi går efter. Læreren er i øvrigt fantastisk i billedkunst. Hun har endog også meget svært ved engelsk - men her har vi ikke overværet undervisningen.

Jeg ønsker hjælp til næste skridt. Jeg er ikke helt klar på, om det "bare" er en samtale med skolelederen eller det kræver en skriftlig klage? Jeg vil gerne lave en skriftlig klage til skolelederen for at få aktion på sagen. Hvad skal en sådan klage indeholde? Er klagen anonym ift. læreren men bekendt hos skoleledelsen?

Venlig hilsen
M


Svar:

Kære M

Du beretter om en lærer, som du ikke finder fagligt kvalificeret til at undervise i faget matematik. Du har overværet undervisningen, og der er holdt møder herom med skoleleder og klasselæreren. Men nu er du efter flere år kommet til den overbevisning, at du bør klage over både lærerens faglige kvalifikationer og pædagogik. Du er i tvivl om, hvorvidt en sådan klage skal rejses skriftligt, og om den er anonym i forhold til læreren.

Det er skolelederen, du skal klage til, fordi det er skolelederen, der har ansvaret for fagfordelingen, hvilket på almindelig dansk betyder lærernes fordeling på fag og klasser. Det er altså skolelederen, der har bestemt, at den pågældende lærer skal undervise i matematik i din datters klasse. Almindeligvis tages der hensyn til lærernes linjefag eller særlige ønsker, men det er ikke altid, det er muligt, fordi det også handler om, at skemaet skal "gå op". Men under alle omstændigheder er det skolelederen, der har ansvaret, og som er den, der kan påtale undervisningens kvalitet over for læreren, fordi det er skolelederen, der fører tilsyn med undervisningen.

Det er altid bedst at lave en klage skriftligt, selvom det ikke er et krav. Dels betyder det, at man mere klart får formuleret, hvad det er, man er utilfreds med, dels kan teksten ikke så let misforstås eller misopfattes som en mundtlig henvendelse. Endelig medfører en skriftlig klage også, at man kan forvente et skriftligt svar, der altid vil være mere præcist end en mundtlig reaktion - ikke mindst, hvis sagen ikke løses.

En klage er langt mere "slagkraftig", hvis den ikke er anonym, altså underskrevet. Anonyme henvendelser fører ofte ikke til en reaktion, fordi den jo ikke har en konkret afsender, man kan svare. Der er også etik i forbindelse med klager. Her bør man altid forelægge klagen så direkte som muligt. I dit tilfælde ville det være mest reelt, hvis du i første omgang klager direkte til læreren, og fortæller vedkommende, at du ikke finder hendes arbejde kvalificeret og give hende begrundelserne herfor. Det kan jo være, at det kan afhjælpe situationen. Og selvom du ikke med de allerede gjorte erfaringer forventer nogen positiv ændring ved direkte dialog med læreren, vil det alligevel være mest ærligt at præsentere hende for klagen først. Det forhindrer ikke, at du eventuelt samtidig fremsender den til skolelederen.

Hvad skal man lægge vægt på ved en klage over manglende lærerkvalifikationer? Ja, klager skal helst indeholde konkrete eksempler på, hvad man finder utilfredsstillende, altså eksempler på manglende faglig indsigt eller fejltagelser, her i undervisningen i faget matematik. Det kan handle om upassende valg af opgaver, uklar eller fejlagtig instruktion til eleverne, usikker eller uklar retning af opgaver eller manglende tilbagemelding og hjælp til de enkelte elever. Det kan pædagogisk handle om usikker styrelse af klassens arbejde, uro i timerne eller eventuel fravær af en klar planlægning af undervisningen. Det kan også være afbrydelser af undervisningen eller lærerens fravær. Dette er nogle af de centrale elementer i almindelig undervisning, som ikke mindst gælder i matematikundervisningen.

Du antyder i din mail, at I har drøftet motivation af eleverne, herunder din datters motivation for faget matematik. Her er du inde på et felt, hvor både eleven og forældrene sammen med underviseren spiller en væsentlig rolle. Motivationen er i høj grad afhængig af forventninger og holdninger opstået i samspillet mellem hjem og skole, og eventuelt også baseret på hjemmets tidligere erfaringer med faget. Det er ikke så udsædvanligt, at netop matematik mødes med bekymring og negative forventninger. Matematik er for nogle børn meget svært, fordi der forudsættes evne til at håndtere sammenlignelige størrelser og abstrakte symboler, og faget kan give anledning til megen angst, fordi opfølgningen derhjemme kan være forbundet med skuffede forventninger eller med frygt for, at barnet skal opleve samme nederlag i faget som måske forældrene. Det er et fag, der ofte er forbundet med følelser, og hvor det er vigtigt at erkende, at alle ikke har de samme forudsætninger. Det der er enkelt og spændende for den ene, er uforståelig og vanskelig for en anden. For stærkt et pres kan skabe blokeringer og manglende motivation, der forværrer situationen.

Disse forhold gør, at det i en klage over lærerens kvalifikationer formentligt er mindre relevant at medtage emnet motivation som et element, der klages over. Det er et emne, der ikke kun er afhængigt af lærerens faglige kvalifikationer, men du må selvfølgelig selv på baggrund af dine erfaringer vurdere, om det er et relevant emne.

Jeg håber at have besvaret dine spørgsmål, og at du får en dialog med skolen, der giver din datter en bedre undervisning.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

29. juni 2017

af

mj

Læs også

11.02.11
Uenig i børnehavens vurdering
Om vurdering af skoleparathed
02.05.12
Må lærer informere elev om underretning?
Om informering af underretning til elev