Hvordan tester man skoleparathed?

Hvordan tester man skoleparathed?

Om skoleparathed

Spørgsmål:

Hej

Jeg vil spørge om mulighederne for at få relevant test og anbefalinger på skoleparathed. Min datter på fem kunne være skoleparat, men vi er i tvivl.

Kan I hjælpe med svar på dette? Eventuelt henvise til test i samme anledning?

På forhånd tak for svar
T


Svar:

Kære T

Du vil gerne vide, om der findes nogle test, som kan vise, om din datter på fem er skoleparat, og i givet fald hvilke test.

Jeg vil ikke kunne anbefale en enkelt test hertil. Det skyldes flere forhold. Skoleparathed omhandler en lang række forudsætninger, der afhænger både af miljø og arvelige forudsætninger. Men der findes skolemodenhedsundersøgelser, sådan at du kan få hjælp til at vurdere, om din datter er parat til at påbegynde skolegangen. Disse undersøgelser viser noget om barnets forudsætninger her og nu, men de kan ikke forudsige med stor sikkerhed, hvordan skolegangen vil forløbe - de er således ikke garanti for succes. Men normalt er det muligt at vurdere, om barnet vil være i stand til at følge undervisningen i skolen samt indgå i det styrede samspil, som der er tale om, og dermed give en vis sikkerhed med hensyn til, hvad der er til gavn for barnet på undersøgelsestidspunktet.

Man vil se på barnets kognitive og perceptuelle udvikling. Er barnet i stand til at arbejde med symboler og tegn, og kan det skelne mellem lyde og visuelle tegn? Har det basal antalsforståelse og kan det huske enkelte talrækker og figurer? Er det i stand til at skelne forskelle, og kan det formulere sig nogenlunde klart? Har det en sproglig udvikling, så det reagerer hensigtsmæssigt på sproglige henvendelser, og kan det huske enkelte beskeder?

Men der er også en anden social side, som er mindst lige så vigtig. Kan barnet arbejde i en større gruppe og klare sig med fælles beskeder og fælles kommunikation? Kan det koncentrere sig, når der er mange andre til stede, og er det vedholdende længe nok til at udføre simple opgaver? Det handler om, at barnet kan indordne sig under fælles regler, at det kan tage hensyn til andre elever og at det kan indgå i et konstruktivt samspil med andre.

Det er nogle af de væsentlige egenskaber, som alle er nødvendige for en skolegang uden problemer. Normalt fremgår dets funktionsniveau klart af barnets almindelige adfærd derhjemme og i daginstitutionen gennem leg og andre aktiviteter. Barnet vil almindeligvis vise, om det er skoleparat ved sine foretrukne aktiviteter og interesser. Ikke alle børn er ved starten af børnehaveklasen i 6 års alderen på samme udviklingstrin. Det er en periode, hvor udviklingen sker hurtigt, og hvor barnet pludselig har udviklet færdigheder til anvendelse af symboler, der er forudsætningen for læsning og regning. Nogle børn er sent modne, men tager herefter fat med stor styrke, andre er tidligt parate hertil, men har måske svært ved det sociale samspil og ved at indordne sig under den kollektive tilværelse, som er livet i en klasse. Børnehaveklassen er derfor et år, hvor der trænes både i basale skolefærdigheder og i social adfærd, og hvor det ud fra børnenes aktiviteter kan foretages en vurdering af deres skoleparathed. Tilsvarende vil det normalt være muligt at få en vurdering fra daginstitutionen af, om barnet er parat til den mere formelle og regelrette tilværelse i skolen.

Du kan imidlertid også få hjælp til at afklare din tvivl ved at bede Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i din kommune om at vurdere din datters udvikling med henblik på skoleparathed. Du kan henvende dig direkte og bede om en samtale herom. Ofte vil det kunne lade sig gøre at foretage en sådan vurdering i løbet af kort tid på basis af barnets tegninger, beskrivelse af adfærden og på almindelige almindelige iagttagelser fra dagliglivet derhjemme og i institutionen. Det er også muligt at der anvendes enkle testredskaber, hvis der er tvivl, og der findes skolemodenhedsprøver, som kan anvendes og vurderes af psykologerne.

Generelt skal børn i skole, når de er parate hertil. Men er der tvivl, lader man normalt tvivlen resultere i en udsættelse til det år, hvor barnet er pligtig til at begynde skolegangen, hvor børnehaveklassen nu er obligatorisk.

Jeg håber, du lokalt i daginstitutionen eller hos PPR kan få den vurdering, du efterlyser.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

19. juni 2015

af

mj

Læs også

17.09.10
Adfærdsproblemer
Om elev med adfærdsproblemer
02.03.12
Skolemodenhedstest
Om skoleparathed