Hvor klager man over samarbejdsvanskeligheder?

Hvor klager man over samarbejdsvanskeligheder?

Om at klage over samarbejde

Spørgsmål:

Kære rådgivere

Jeg oplever, at min søns skole desværre kun har en dagsorden - at vise, at de har magten, frem for at lytte og samarbejde.

Nu har jeg - efter i tre år at have forsøgt at komme igennem til dem - fået så meget nok af, at de bevidst overhører mit barn, at jeg gerne vil klage over deres tyranni.

Hvem skal jeg skrive eller ringe til?

Med venlig hilsen
H


Svar:

Kære H

Tak for din mail, hvori du gerne vil vide, hvor du kan klage over en skole, der modarbejder din søn.

Generelt er det skolebestyrelsen, der fører tilsyn med skolen og som udstikker retningslinjer og principper for skolens virksomhed, herunder for samarbejdet med forældrene. Derfor kan en henvendelse til skolebestyrelsens formand være en mulighed, hvis du oplever, at skolen ikke opfører sig ordentligt.

I mange tilfælde handler sådanne klager om, at en lærer - eller måske flere - ikke samarbejder med forældrene eller foretager sig noget med barnet, som virker forkert. Hvis det drejer sig om konkrete lærere eller andet personale, er det skolelederen, du skal klage til, idet skolebestyrelsen ikke kan behandle personsager, men alene mere generelle forhold. Skolelederen skal også tage sig af situationer, hvor der opstår samarbejdsproblemer mellem lærere og forældre. Du har krav på ved henvendelse til skolelederen med en klage at få et skriftligt svar, som skal være begrundet. Du skal blot bede herom.

Hvis du mener, at skolen foretager sig noget ulovligt, kan du rejse sagen overfor kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for folkeskoleundervisningen. I enkelte tilfælde kan der desuden klages til Klagenævnet for specialundervisning, men det er kun, hvis din søn går i specialklasse eller specialskole eller får hjælp i størstedelen af undervisningstiden.

Du skal være opmærksom på, at du har ret til at vælge en anden folkeskole. Det indebærer, at du selv skal sørge for befordring hertil, men det er en mulighed, hvis du synes, det er umuligt at fortsætte på den nuværende skole.

Men først af alt vil jeg foreslå dig at tage en direkte drøftelse med skolens leder. Det lyder til på dit brev, at I har været uenige om skolens reaktioner på din søn, og her er det skolelederen, der er den centrale person at få talt sagen igennem med. Du har altid ret til at bede om, at en person, som du har tillid til, følger med til et sådan møde som en bisidder, der kan hjælpe med at forklare, hvad der er galt. Meget ofte vil en sådan samtale resultere i, at I sammen finder ud af, hvad der kan gøres. Der kan være behov for en aftale om, hvordan konflikter skal klares eller om, hvorledes der sker underretning om, hvad der er foregået i skolen. Der er næsten altid forskellige oplevelser af den samme situation, og det hjælper at få drøftet igennem, hvad der egentligt er sket, - og hvad der kan gøres for at undgå en gentagelse.

Hvis du vil have mere konkrete svar er du velkommen til at skrive mere konkret om, hvad det er, du er utilfreds med.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

10. marts 2015

af

mj

Læs også

08.05.13
Klage over lærer
Om at klage over en lærer
24.01.11
Tavshedspligt i konflikt mellem skolebestyrelse og skoleleder
Om tavshedspligt i ledelseskonflikt