Hvilket klassetrin går vores søn på?

Hvilket klassetrin går vores søn på?

Om klassetrin på specialskole

Spørgsmål:

Hej

Min dreng med autisme går i en dejlig specialskole. Vi er ikke helt enige om, hvilket klassetrin han går på. Vi mener 5. klasse, men de mener 6. klasse. Det har vi haft oppe at vende ved hver skole-hjem-samtale. Hvor kan vi finde "beviser" for vores påstand henne?

Venligst
H


Svar:

Kære H

Tak for din mail, hvor du efterlyser, hvor man som forældre kan finde bevis for, på hvilket klassetrin en elev egentlig går på en specialskole. Dit barn går på en specialskole, hvor skolen mener, at der er tale om 6. klasse, mens I som forældre mener, der er tale om 5. klasse.

I er ikke de eneste forældre, der har rejst spørgsmål herved. Selvom det ret udtrykkeligt står i Folkeskoleloven, at en elev går på et aldersvarende klassetrin, kan der for mange handicappede børn være så mange fravigelser i forbindelse med skolestart, at det kan være vanskeligt at finde ud af præcist. Der kan være tale om skoleudsættelse, således at barnet fik udsat sin undervisningspligt et år, eller der kan være tale om, at barnet har været oversidder et år eller ikke har gået i børnehaveklasse, hvilket tidligere ikke var pligtigt. Hertil kommer, at en del specialskoler ikke er særligt omhyggelige med at oplyse forældrene om klassetrin, dels fordi der ikke anvendes en sædvanlig læseplan, dels fordi der kan være tale om samlæsning af flere klassetrin. Derfor sker det af og til, at det er uklart, hvilket klassetrin, der egentlig er tale om. Problemet opstår, når barnet skal udskrives af folkeskolen, hvor der måske er brug for så megen tid som muligt.

I skal se på de skolepapirer, I har. Dette gælder både meddelelser om skoleår, elevplaner og pædagogisk-psykologiske erklæringer. Hvis I ikke har dem, kan I bede skolen om at fremskaffe dem. I burde have en skriftlig kopi, og har I det ikke, har I ret til dem.

Selvom jeres barn har fået udsat skolegangen et år, har han under alle omstændigheder ret til det samme skoleforløb som alle andre. Dette gælder også skolegang i børnehaveklasse inden påbegyndelse af skoleforløbet i 1.-10. klasse. Alle børn har ret til et samlet skoleforløb på 11 år, hvis I ikke har fravalgt børnehaveklassen. Så hvis jeres søn skulle være i 6. klasse, skulle han altså forud have haft i alt hele 6 års skolegang, hvis han startede i børnehaveklassen. Hvis han derimod startede i 1. klasse, skal han kun have hele 5 år inden starten på 6. klasse. Mon ikke det fremgår af henvisningen til specialskolen, om han er startet i børnehaveklassen eller ej.

Der er enkelte specialskoler, der ikke skelner mellem børnehaveklasse eller 1. klasse, fordi de har såkaldt samordnet indskoling. Her skal I være opmærksomme på, at barnet fortsat har ret til et tidsmæssigt samlet forløb, der kan ikke af myndighederne reduceres herpå ved sammenlægning af klasser.

Det er - også på specialskoler - mulighed for at gå et klassetrin om. Det er noget, der sker efter samråd mellem skolens leder og forældrene, og begrundelsen kan være barnets modenhed og særlige forudsætninger i øvrigt. Det er skolelederen, der tager stilling til, om eleven skal gå klassetrinnet om. Hvis det er tilfældet, har barnet stadig ret til at fortsætte til og med 10. klasse, blot skal skolegangen ophøre ved afslutningen af det skoleår, hvor det fylder 18 år.

Som I kan se, er det vigtigste at se på de papirer, der eksisterer for jeres barns undervisningsforløb. Her vil jeg umiddelbart tro, at det er usikkerheden om skolegang i børnehaveklassen, der giver usikkerheden sammen med en eventuel udsat undervisningspligt. For mange børn i skolen er skolegangen startet i børnehaveklassen, hvorefter undervisningspligten er udsat og barnet derfor er fortsat et år yderligere i børnehaveklassen inden påbegyndelse af undervisningen. For børn med handicap kan der imidlertid være tale om mange varianter.

Det bedste, I kan gøre, er at se på de skoledokumenter, der findes. Ligesom I skal tage med, om I på et tidspunkt har accepteret enten at springe en børnehaveklasse over eller en oversidning. Mon ikke skolemyndighederne kan være jer behjælpelige hermed. Måske også PPR, der har fulgt jeres barn, vil kunne hjælpe med en afklaring.

Hvis der ikke i skolen eller i skolevæsenet findes dokumentation for, at der er tale om fx overspring af børnehaveklassen, har I al mulig grund til at forvente, at jeres søn får ret til samme skoleforløb som alle andre, nemlig børnehaveklasse plus 10 år. Det kan specialskolen ikke ændre på ved at ændre på klassebetegnelserne eller ved sammenlæsning af nogle alderstrin.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

20. februar 2015

af

mj

Læs også

18.02.11
Hvor mange år har mit barn ret til undervisning?
Om antal skoleår på specialskole
29.11.13
Hvordan griber man en fagligt svag elev an?
Om tilgang til årsagsforklaring på faglige vanskeligheder