Hvad er en AKT-lærer/konsulent?

Hvad er en AKT-lærer/konsulent?

Om AKT

Spørgsmål:

Hej

Jeg har et spørgsmål omkring AKT-konsulenter. Hvem og hvad er disse? Jeg kan forstå, at der har været en episode om anonym mobning på nettet i mit barns klasse, og at man vil gøre noget ved dette. Skolens AKT-konsulent kører samtaler med klassens piger – flere gange med enkelte. Det er en selvfølge at tingene skal løses, men skal forældrene ikke involveres mere i dette, end som det er beskrevet?

Jeg håber i ordets bogstaveligste forstand ikke, at mit barn har noget med situationen at gøre. Skal man som forælder ikke informeres tidligere, hvis ens barn skal til psykolog eller AKT-konsulent, og er det rigtigt, at barnet skal kunne komme til individuel samtale med tre lærere uden en bisidder (forælder)?

Venligst,
Anonym


Svar:

Kære Anonym

AKT står for: Adfærd, Kontakt og Trivsel. De fleste skoler har en AKT-lærer/vejleder, og nogle kommuner har derudover ansat en AKT- konsulent. Generelt kan man sige, at AKT-vejlederen er skolens ressourceperson på områder, der vedrører elevernes trivsel og psykiske undervisningsmiljø. Han eller hun iværksætter initiativer inden for trivselsområdet på skolen, vejleder og superviserer omkring klassens sociale samspil samt bistår kollegerne med at undervisningsdifferentiere i forhold til de af klassens elever, der har vanskeligheder i forhold til adfærd, kontakt og trivsel.  De opgaver, som en kommunal AKT-konsulent løser, kan være forskellig fra kommune til kommune, men skolen har åbenbart, måske på grund af sagens alvor, valgt at få hjælp af den kommunale konsulent. Du har et barn i udskolingen, og I forældre er netop blevet bekendt med, at der internt i pigegruppen er foregået digital mobning.

Digital mobning og chikane er desværre ret udbredt. En stor europæisk undersøgelse viser, at danske børn faktisk har europarekord i at mobbe hinanden via internet og mobil, kun overgået af Estland og Rumænien. Forskeren mener imidlertid ikke, at man skal blive alt for bekymrede for de danske børn. Det høje digitale mobbetal skyldes blandt andet, at de digitale værktøjer i langt højere grad end de sydeuropæiske lande er en integreret del af danskernes hverdag.

Men der er brug for de voksnes hjælp til at få det stoppet mobningen, og på den baggrund er det rigtig godt, at skolen tager hånd om problemet og inddrager AKT-konsulenten. Det synes du bestemt også men har et par overvejelser vedrørende skolens fremgangsmåde i forhold til procedurer og manglende samarbejdet mellem hjem og skole, idet I først er blevet informeret efter at jeres datter og resten af pigegruppen har været indkaldt til samtale enkeltvis med konsulenten og to af klassens lærere.  Du mener, at I burde have været orienteret inden samtalerne skulle finde sted, specielt da en for jer ukendt person – AKT-konsulenten – deltager. Det kan jeg kun give dig helt ret i, og jeg synes bestemt også, at du skal påtale det over for skolen og de to lærere, der efterfølgende har skrevet brev til forældrene.

Dit barn har siddet til samtale med tre personer, og du spørger, om det kan have sin rigtighed, om hun ikke burde have haft en bisidder med, en forælder eksempelvis? Den situation, som du beskriver her, er desværre ikke ualmindelig.  Men igen er der ingen tvivl om, at I burde have haft besked om, at der var denne verserende sag, som indebar samtaler mellem barnet og de tre omtalte personer. Så havde I haft mulighed for at reagere.

Med venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

11. marts 2015

af

mj

Læs også

29.11.13
Forældre utilfredse med legeordning
Om legeordning i skoletiden
27.03.15
Ikke en del af klassens drengegruppe
Om at føle sig udenfor