Hjemmeundervisning til syg datter

Hjemmeundervisning til syg datter

Om sygeundervisning

Spørgsmål:

Jeg har en datter, der er syg (anoreksi og depression). Hun har været indlagt for et par år siden med anoreksi og har haft fravær af den grund. I øjeblikket går hun i 9. klasse på privatskole, men pga. lavt selvværd, anoreksi og depression, har hun meget fravær i øjeblikket. Hun går til psykiater og psykolog og får piller mod depression. Det er et KÆMPE pres for hende at skal i skole indimellem, og jeg presser hende, da jeg er MEGET nervøs for, om hun kan komme til eksamen og dermed bestå 9. klasse. Jeg ved, at hun ikke kan klare et år mere i skolemiljøet. Psykologen har kontaktet skolen for at høre, om det er ok at hun bliver hjemme, når hun har det dårligt, men der er ikke rigtigt kommet noget ud af det, så vi har en tilspidset situation i øjeblikket. Mit spørgsmål er, om hun kan komme til eksamen med et fravær som er på over 25%?

Mvh
L


Svar:

Kære L

Det må være rigtig svært for din datter at skulle tænke på – og forberede sig på – 9. klasses afgangsprøver i hendes aktuelle situation, og der er grund til at støtte hende så meget som muligt, så hun kan komme godt igennem de sidste måneder i skolen. Ikke mindst da du ved, at hun ikke kan klare endnu et år i skolemiljøet.

Først og fremmest vil jeg fortælle dig, at der ikke i lovgivningen er noget i vejen for, at hun går op til folkeskolens afgangsprøve, selv om hun i den senere tid har haft mange fraværsdage. For elever på privatskoler er det folkeskolens regler om afgangsprøver, der gælder på dette område.
En elev kan aflægge prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår, og det går jeg ud fra din datter har trods mange forsømmelser. Det er skolens leder der afgør, om eleven har opfyldt betingelserne.

Jeg er ikke bekendt med, at der findes en nærmere definition af ”at have fulgt undervisningen”, så det må være op til skolelederens vurdering. Efter din beskrivelse mener jeg ikke, der kan være tvivl om, at hun kan gå op til afgangsprøverne, selv om hendes fravær er på over 25%, men i betragtning af hendes aktuelle problemer med bl.a. selvværd, bør I nok sammen med hendes lærere vurdere hendes faglige muligheder for at gennemføre dem.

Du skriver, at psykologen har henvendt sig til skolen for at høre, om det er i orden, at hun bliver hjemme, når hun har det dårligt. Det skal skolelederen naturligvis svare på, og skolelederen kan vel ikke sige andet end ja til det. Men skolelederen har måske mulighed for at gøre mere end det.

Din datters sygdom må være velkendt for skolelederen. Jeg går ud fra, at du og/eller psykologen har fortalt lederen om den. Jeg kan ikke se hvor mange dage din datter må blive hjemme, men der kan være grundlag for at lade hende få hjemmeundervisning i prøvefagene eller i hvert fald nogle af dem. I Lov om friskoler og private grundskoler står der i § 3 stk. 3, at en friskole skal ”sørge for undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen.” Det vil altså sige hjemmeundervisning. Der behøver ikke være tale om en sammenhængende sygdomsperiode, det samme gælder ved hyppige kortvarige forsømmelser på grund af sygdom, når de har haft en samlet varighed af 3 uger.

Det er altså muligt at din datter i den korte tid, hun har tilbage i skolen, kan få nogle timers hjemmeundervisning. På hendes klassetrin vil der typisk være tale om 8 – 12 ugentlige timer. Og lad mig for en ordens skyld gøre opmærksom på at udgifterne til denne undervisning indgår i skolens tilskudsgrundlag – skolen har altså på forhånd fået tilskud fra Undervisningsministeriet til hjemmeundervisning.
Jeg tror det vil være en god støtte for din datter at få hjemmeundervisning der kan hjælpe hende med prøvefagene.

Vær også opmærksom på at din datter har ret til at aflægge ”sygeprøve”, hvis hun på grund af sin sygdom ikke er i stand til at aflægge prøve inden sommerferien. Skolelederen kan oplyse dig om de nærmere regler og tidspunkter, det vil muligvis ske i samarbejde med en eller flere folkeskoler i området.

Endelig vil jeg anbefale jer at tage kontakt til Ungdommens Uddannelsesrådgivning (UU), men dem er I forhåbentlig allerede i kontakt med, og I har fået udarbejdet en uddannelsesplan, som loven kræver. Uddannelsesplanen skal omfatte din datters uddannelsesforløb efter grundskolen.
Det er sandsynligt, at din datter ikke kan overskue at gå videre i en almindelig ungdomsuddannelse lige nu, og det fuldt forståeligt. På den anden side kan jeg forestille mig, at det vil være godt for hende at fortsætte i et undervisningsforløb, der interesserer hende, og hvor hun kan opnå nogle succeser og styrke sit selvværd. Her kan UU fortælle jer om ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”, der giver alle uden undtagelse ret til et 3-årigt uddannelsesforløb, der er skræddersyet til den enkeltes behov og muligheder. Din datter har ret til vejledning fra UU til hun bliver 25 år.

Jeg håber, din datter vil være rask nok til at gennemføre afgangsprøverne med et resultat, hun kan være glad for, og som hun kan bruge, når hun får det bedre.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

13. januar 2016

af

mj

Læs også

11.05.15
Kan man tage 10. klasse to gange?
Om at tage skoleår om
07.03.12
Minimumstimetal for sygeundervisning på friskole
Om minimum for sygeundervisning