Har underviser brudt tavshedspligt?

Har underviser brudt tavshedspligt?

Om brud på tavshedspligt

Spørgsmål:

Hej

Min datter har været udsat for sladder! Min datter er i den situation, at hun hver dag tager skolebussen fra den folkeskole, hun oprindeligt hører til, til den skole, hvor vi har valgt, at hun skal gå. Jeg blev kontaktet af en anden forælder fra hendes egen klasse om, at de havde overhørt rygter fra nogen, som havde stået ved et helt andet privatarrangement i en anden by, om at min datter og hendes kusine hver morgen skabte sig ved bussen, mens de ventede på denne. Samt at de virkede truende over for nogle lærere på den skole, som var blevet bange for dem. Der blev ved lejligheden også udtalt, at de så udmærket godt kendte deres mødre. Jeg har kontaktet den pågældende lærer, som ikke mener, at dette er noget, hun vil diskutere med os, men erkender dog, at hun har snakket om det. Pigerne er 7 år. Vi ved godt, at nogle i den lille by, vi bor i, mener, at vores beslutning om en anden skole ikke er i orden. Pigerne kan ikke genkende noget i de rygter, vi har hørt, og er faktisk blevet bange for at tage bussen nu. Nu er vi som forældre i tvivl om den/de lærere, som har stået offentligt og fortalt om vores piger, som ikke går på deres skole, har brudt tavshedspligten, da det jo er foregået på deres skole. Samtidig mener vi, at man som professionel lærer vel har et ansvar for at aflevere dette det rigtige sted, såfremt der er noget om snakken? Hvad kan vi gøre for, at pigerne ikke skal være ofre for rygtesmede?

Venligst
K


Svar:

Kære K

I bor i en lille by og har fravalgt den offentlige skole til fordel for en privatskole. Det har tilsyneladende givet anledning til noget sladder, som har grebet om sig. Udgangspunktet er, at jeres datter på 7 år og hendes kusine, der også er 7 år, hver dag tager skolebussen sammen med de børn, der skal til den lokale folkeskole. Nu siger rygterne, at de to piger skaber sig, når de venter på bussen, og at de virker så truende, at nogle lærere er blevet bange for dem.  Det forekommer mig temmelig absurd, at voksne mennesker skulle være bange for børn på 7 år, men det er altså det, som du har hørt. Ved samme lejlighed, hvor pigernes adfærd blev omtalt, blev der også talt om, at de udmærket kendte dig og din søster. Hvad de, der sladrede om jer, mener med det, eller hvad du tror de mener med det, fremgår ikke af det du skriver.

Sådan som jeg forstår dit brev, er det en eller flere lærere fra den lokale folkeskole, som har udtalt sig om din datter og hendes kusine i det offentlige rum. Og nu spørger du, om det ikke er et brud på lærerens tavshedspligt. Kommunalt ansatte medarbejdere har tavshedspligt vedr. fortrolige oplysninger og borgeres personlige og private forhold. Det vil sige, at de som hovedregel ikke må videregive oplysninger, som de får i forbindelse med deres arbejde. I jeres tilfælde ville læreren måske/måske ikke have overtrådt sin tavshedspligt, hvis din datter gik på folkeskolen, det er ikke til at sige, da det er en tænkt situation, og hun højst sandsynligt ville have involveret både jer som forældre og pigerne, hvis der var kommet klager over deres opførsel. Nu udtaler hun og andre sig som privatpersoner ved et privat arrangement, og det har de sådan set lov til, selv om det er sladder, og det har haft kedelige konsekvenser for de to piger, som er blevet bange for at køre med bussen. Se forvaltningsloven kap. 8 om tavshedspligt https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105127

Hvordan kommer I så videre herfra? Du har allerede talt med læreren om rigtigheden af udtalelserne, og hun indrømmer også at have sagt noget men vil i øvrigt ikke diskutere emnet yderligere. Men som sagt har hun, som jeg ser det, udtalt sig som privatperson. Hvis I vil klage, må det blive over injurier og ikke over brud på tavshedspligten.

Din datter og hendes kusine skulle gerne med god samvittighed kunne køre med bussen hver morgen, altså med en følelse af, at der er i orden, at de har valgt en anden skole! Spørgsmålet er, hvem der skal give dem den oplevelse af situationen? Kunne man forestille sig, at din datter og hendes kusine i virkeligheden har spillet lidt op? Dels på grund af usikkerhed dels på grund af, at de jo er lidt særlige, fordi de ikke går på den samme skole som flertallet? Det er svært at lave om på de andre. De største forandringer kommer, når man selv ændrer strategier, men det kræver en god snak med pigerne. Måske kunne du spørge klasselæreren på privatskolen, om hun har nogle gode ideer til, hvordan I skal gribe det an for at finde en langtidsholdbar løsning. Da det er en lille by, og I formodentlig skal blive boende, kunne du også tage initiativ til at din datter vedligeholder eller genoptager tidligere gode relationer fra eksempelvis børnehaven, ligesom et aktivt fritidsliv også skaber gode kontakter, sådan at det ikke kun er din datter og hendes kusine, der er sammen.

Hvis du har yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til os igen eller ringe til Forældrerådgivningen på tlf. 70 25 24 68. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 10-14.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

10. marts 2015

af

mj

Læs også

06.05.13
Uenig i børnehaves vurdering om skoleparathed
Om uenighed i vurdering af skoleparathed
03.05.11
Uenig i børnehavens vurdering omkring skolestart
Om vurdering af skoleparathed