Har skolen pligt til sygeundervisning?

Har skolen pligt til sygeundervisning?

Om sygeundervisning

Spørgsmål:

Hej

Min datter på 14 år har anoreksi og er i den forbindelse også plaget af angst. Hun går på en privatskole. Hun har ikke kunnet gå i skole fra skoleårets start pga. behandlinger. Vi regner heller ikke med, at hun kommer der før jul.

Vi synes ikke, at skolen er tydelig i den forbindelse. Vi er naturligvis i kontakt med klasselæreren. Men hvis en skole har en alvorlig syg elev, så må der være noget, som skolen som sådan kan tilbyde. Har I en mening om det? Jeg tænker her på f.eks. hjemmeundervisning. Har skolen en pligt i den forbindelse?

På forhånd tak,
K


Svar:

Kære K

Det er urimeligt, at forældre til et alvorligt sygt barn skal slås med bekymringer om, hvorvidt deres barn vil være i stand til at vende tilbage til sin klasse, når det bliver rask nok til det. Jeg er bange for at det i nogle tilfælde kan have en direkte skadelig indflydelse på barnets helbred, hvis det oveni bekymringerne for sygdommen også skal være angst for ikke at komme tilbage til sine kammerater.

Det er urimeligt, for loven siger klart, at skolen har pligt til at give din datter hjemmeundervisning, hvis hun er for syg til at gå i skole. Skolen kan forlange at få en lægeerklæring, hvilket er ganske rimeligt. 
Omfanget af sygeundervisningen skal afpasses efter elevens alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger. Indholdet bør være i overensstemmelse med skolens læseplaner, og den skal sætte eleven i stand til at vende tilbage og følge undervisningen på det klassetrin, hun tilhører. Et realistisk timetal vil være 6–10 ugentlige timer for at dette kan opfyldes.

Hvis skolens leder ikke vil iværksætte sygeundervisning, ville du kunne klage til kommunalbestyrelsen og eventuelt til Statsforvaltningen over at bestemmelserne ikke blev overholdt. Den mulighed har du ikke på en privatskole. Den skal ganske vist følge de samme bestemmelser, men hvis den overtræder dem (som i dit tilfælde), kan du kun klage til skolens bestyrelse, hvilket jeg i givet fald vil anbefale dig at gøre. Du kan også henvende dig til Ministeriet for Børn og Undervisning, men du har ingen formel klageadgang hertil.

Se følgende citat fra ministeriets hjemmeside:

Sygeundervisning på frie grundskoler

En fri grundskole skal sørge for undervisning af elever, der er syge i længere tid.

Hvis en elev på en fri grundskole ikke kan deltage i undervisningen på grund af længere tids sygdom, skal skolen sørge for sygeundervisning.

Skolens forpligtelse gælder, hvis eleven har været syg i mere end tre uger.

Kravet om sygeundervisning gælder også for elever i 10. klasse.

Undervisning hjemme

Sygeundervisning vil typisk betyde, at eleven skal modtage undervisning hjemme eller på sygehuset. Hvis eleven skal undervises hjemme, er det skolens ansvar. For eksempel kan en af skolens lærere undervise eleven hjemme.

Forældrerådgivningen har fået flere spørgsmål med samme emne. Her er links til et par af dem:

For lidt hjemmeundervisning til syg elev

Sygeundervisning i 9. klasse

Jeg håber, at din datter snart må blive rask nok til at kunne leve et normalt liv, komme i skole og møde sin klasse igen – og at hun indtil da må opleve, at skolen interesserer sig for hende og sørger for, at hun fagligt holdes på niveau med kammeraterne.

Du er i øvrigt velkommen til at henvende dig igen, hvis du får brug for det.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

23. april 2015

af

mj

Læs også

12.03.15
Alternativ til hjemmeundervisning
Om alternativ til hjemmeundervisning
28.02.13
9. klasses eksamen til hjemmeundervist dreng
Om eksamen til elev med hjemmeundervisning