Højtbegavet elev i 8. klasse underpræsterer

Højtbegavet elev i 8. klasse underpræsterer

Om højtbegavet elev i udskolingen

Spørgsmål:

Hej

Vores søn er 14 år og går i 8. klasse i en folkeskole. Han er vellidt af både elever og lærere – ”en god dreng, som er behagelig at have i klassen”.

Gennem hele hans skoletid har vi af lærerne fået oplyst, at han ikke deltager særlig aktivt i undervisningen. Vi har prøvet at støtte, opmuntre og motivere, men det har overhovedet ikke haft effekt. Vores – og skolens – indtryk har hele tiden været, at han sagtens kunne følge med i undervisningen, men simpelthen ikke var motiveret. Dog har han haft vanskeligt ved matematik, og i den nationale test i matematik i 6. klasse fik han da også et resultat under middel. Matematiklæreren tilbød ham dengang en times eneundervisning om ugen, hvilket vi blev meget glade for. Efter et par måneder fik vi besked på, at han nu kunne det, han skulle, og eneundervisningen stoppede.

Til skole-hjem-samtalen i 7. klasse blev skolens vurdering meget alarmerende: vores søn var helt holdt op med at deltage i undervisningen og lavede aldrig lektier. Skolen bad os om ikke at blande os, vi måtte ikke tale med ham om skolen, lektier osv. – de ville selv prøve at motivere ham. Det sagde vi ja til, men kontaktede samtidig Ole Kyed, som intelligenstestede vores søn. Testen viste, at han er meget højt begavet (inden for de øverste 2,5 % af befolkningen), men ikke evnede at omsætte det, når han blev stillet over for en opgave. Ole Kyed pegede i konklusionen på, at vores søn manglede selvtillid og anbefalede et coaching-forløb hos en person, som vores søn havde tillid til.

Vi kontaktede skolen, som tilbød et coaching-forløb med vores søns klasselærer og skolepsykologen. Forløbet varede ca. 4 måneder, og til evalueringen fik vi at vide, at vi har en rigtig dejlig og velbegavet dreng, som nok skal finde ud af det hele. Vores søn gav udtryk for, at han havde fået mere selvtillid gennem samtalerne og nu var klar over, at han var en okay person.

I første halvdel af 8. klasse fik vores søn karakterer for første gang, og de var mildest talt ikke gode. Igen blev det påpeget, at hans indsats ikke er god nok. Vi har siden forsøgt at motivere ham ved at love ham et efterskoleophold i 10. klasse (som han meget ønsker sig), hvis han vel at mærke forbedrer sine karakterer, sådan at han kan bruge sin 9. klasses eksamen til at søge ind på en ungdomsuddannelse. Årsagen hertil er, at han gerne vil på en musikefterskole, hvor de har en prøvefri 10. klasse, så eleverne kan koncentrere sig om musik og projektforløb. Skolens melding var i øvrigt fortsat, at han er rigtig, rigtig dygtig til især dansk og engelsk. Han har selv givet udtryk for, at han gerne vil i gymnasiet (en linje med fokus på musik og engelsk), og at han meget gerne vil forbedre sine karakterer og sin arbejdsindsats, så det bliver muligt.

Da han for nylig igen fik karakterer, var de om muligt blevet endnu dårligere: 02 i de fleste fag. Vi har været i kontakt med skolen, som har bekræftet, at årsagen er, at han fortsat ikke deltager i timerne og ikke laver lektier. Vi har derfor besluttet, at vi laver lektier sammen med ham for at sikre, at han møder forberedt til undervisningen. Det har vi orienteret skolen om, og lærerne har givet udtryk for, at de synes, det er en god ide.

I sidste uge skulle han som lektie aflevere en besvarelse af en 9. klasses afgangsprøve i matematik. Her kunne vi konstatere, at han var fuldstændig ude af stand til at løse opgaverne. Han havde ingen ide om, hvordan han skulle gå i gang med opgaverne og var uden redskaber til at løse dem. Han siger desuden selv, at han slet ikke kan finde ud af tysk.

Vi er derfor nået til den konklusion, at hans manglende indsats i de tidlige skoleår betyder, at han i hvert fald i visse fag ikke kan følge med længere, og at han derfor ikke længere selv formår at præstere bedre. Vi har nu kontaktet forskellige udbydere af privatundervisning i matematik og tysk for at forsøge at skaffe ham noget hjælp på den måde. Men samtidig er vi fortvivlede over, at vi som forældre nu er ansvarlige for hans undervisning og på vores ubehjælpsomme måde skal forsøge at få ham bragt op på niveau med resten af klassen. Vi har gennem hele dette forløb fornemmet, at skolen ikke rigtig interesserer sig for, at han præsterer så dårligt, og at de måske nærmest anser os for "pylrede" – men vi mener jo ikke, at vi bare kan lade stå til, når vores højtbegavede dreng får 02 i stort set alle fag. Vi har i øvrigt et rigtig godt og tillidsfuldt forhold til hans lærere. Vi har naturligvis overvejet et skoleskifte, men Ole Kyed har stærkt frarådet det, da han mener, at vores søn har behov for at være i et trygt miljø.

Vores spørgsmål er nu, om vi kan kræve mere af skolen, f.eks. ekstraundervisning i matematik og tysk, og hvordan vi overhovedet får dem til at interessere sig for vores søns dårlige præstationer? Vi sidder i hvert fald tilbage med en fornemmelse af, at han er blevet tabt på gulvet, og at det er for sent at gøre noget...

Med venlig hilsen
C


Svar:

Kære C

Tak for din mail, hvor du beskriver den situation I og jeres søn sidder i, nu hvor han går i 8. klasse og klarer sig dårligt på trods af en god begavelse. Umiddelbart ser det ud, som om I har forsøgt, hvad der er muligt og desværre med ringe resultat.

Naturligvis kan og skal I kontakte hans lærere igen og gå i dialog med dem om, hvad der kan gøres for at afhjælpe hans dårlige præstationer. Inden I gør det, vil jeg foreslå, at I tager en snak med jeres søn om hans situation, som er den, at han møder uforberedt til timerne, ikke laver lektier, ikke er deltagende i timerne, mangler motivation og selvtillid og nu har fået dårlige karakterer.

Spørg ind til, om det kan skyldes:

  • negative relationer til klassekammerater
  • negative relationer til lærere
  • dårlig undervisning
  • uro i klassen
  • regler og aftaler som ikke bliver overholdt

Det er vigtigt, at hans oplevelser af tilværelsen bliver belyst, for hans billede af verden er jo hans virkelighed. Og det han foretager sig må jo give mening for ham, selvom I har svært ved at forstå meningen. En dreng på 14 år skal selv være med til at drøfte sin situation med sine forældre og med skolen, og han skal også kunne fremlægge den for skolen (med eller uden jer), og gerne kunne pege på, de ændringer og muligheder han kan se for at forbedre sit standpunkt.

Med venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

10. april 2015

af

mj

Læs også

25.02.15
Min søn er fanget i specialklasse
Om mulig fejlplacering i specialklasse
26.11.10
Hårdt pigemiljø i min datters klasse
Om det sociale i klassen