Hånende sanktioner

Hånende sanktioner

Om sanktioner på privatskole

Spørgsmål:

Kære Forældrerådgivning

Jeg er far til en søn på 13 år. Han går på en privatskole. Han trives ikke ret godt i skolen. Han var udenfor efter et par episoder i skolen, hvor skolelederen efter min vurdering har straffet ham meget hårdt. 

Skolelederen har beordret min søn til at samle skrald fra skolegården og kaldt ham ”skraldemand” efterfølgende. Det var straffen, som kom i forbindelse med den første episode.

Skolelederen har i forbindelse med den anden episode straffet min søn ved at ikke lade ham fortsætte sin undervisning i sin klasse (7. klasse), og tvunget ham til at sidde sammen med børnehaveklassebørnene, indtil hun mødes med os. Noget der kan tage flere dage.

Mit spørgsmål: Har skolelederen ret til at håne og undertrykke min søn? Og hvis skolelederen ikke har ret til dette, hvem kan jeg så rette henvendelse til ang. evt. klagesag?

Venligst
M


Svar:

Kære M

Tak for din mail, hvori du spørger til en skoleleders ret til at straffe din søn på en nedværdigende måde. Din søn på 13 år er elev på en privatskole, hvor han ikke trives.

På private skoler er det forældrene, der selv fører tilsyn med elevernes undervisning. Den øverste myndighed for en privatskole er normalt bestyrelsen for skolen. Det er bestyrelsen, der tager stilling til fx. skolens værdigrundlag og ofte også ordensreglementet, herunder hvilke reaktioner over for eleverne, der skal iværksættes, hvis skolens regler er brudt. Det er skolens leder, der har ansvaret for de konkrete handlinger i forhold til de enkelte elever, herunder eventuelle sanktioner.

Umiddelbart er det på baggrund af din beskrivelse ikke muligt for mig at vurdere, om skolelederens reaktioner er for hårde, fordi jeg ikke kender hverken din søns forseelser eller skolens ordensreglement. Men idømmelse af arbejdsopgaver, der ikke vedrører undervisningen, ligger normalt ikke inden for de sanktioner, som skolen kan iværksætte. Men det kan ikke udelukkes, at det er noget, som den private skoles bestyrelse vil acceptere. Klasseforflyttelse er en mulighed, men den forudsætter, at der kan gives et aldersrelevant undervisningstilbud, hvilket næppe har været tilfældet her. Derfor kan jeg godt forstå, at du spørger til rimeligheden i disse sanktioner.

Det er i al skolegang en forudsætning, at alle behandles med respekt, og at der ikke unødigt iværksættes sanktioner mod hverken elever eller lærere. Udtryk som hån eller undertrykkelse har ikke sin plads i børneskolen, uanset om den er offentlig eller privat. Men inden det kan vurderes, om der reelt er tale om en nedværdigende behandling, er det nødvendigt at kende hele forløbet og hensigten. Din søn har sikkert en version og skolen måske en lidt anden. Det vil være godt, hvis I kunne få en dialog med skolelederen om, at sanktionerne virker forholdsvis hårde og nedværdigende, og at din søn forstår og accepterer skolens værdisæt.

Derfor synes jeg, at du i første omgang skal tale med skolelederen om, hvorledes du/I oplever reaktionen, og derved forhåbentligt få klarhed over skolelederens hensigt med sanktionerne. Hvis du ikke er tilfreds med skolelederens forklaring, kan du evt. klage til skolens bestyrelse, der er skolens øverste styrelse. Da det er en privatskole, og det ikke handler om faglige forhold, vil du ikke kunne klage andre steder. Hvis du finder, at skolen i alvorlig grad nedværdiger eleverne generelt, kan du forelægge spørgsmål ved skolens lovlige virke for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Men umiddelbart vil jeg ikke mene, at den omtalte sag vil være en tilstrækkelig grund hertil.

Hvis din søn mistrives på skolen og ofte kommer i konflikt med skolen, vil det måske være en god ide at se på, hvad der egentlig er årsagen hertil. Skolens reaktioner skal naturligvis være rimelige, men det er sjældent, at de i sig selv afhjælper problemerne. Derfor vil det være godt for din søn, hvis I sammen får afklaret, hvad problemerne skyldes. Hvis I finder, at det er skolen, der udgør problemet, vil det være muligt at vælge en anden skole. Forudsætningen for at lære noget er elevens trivsel på skolen. Derfor gælder det om at finde en løsning på konflikterne så hurtigt som muligt. 

Jeg håber, at du får en konstruktiv drøftelse med skolelederen.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

1. april 2015

af

mj

Læs også

10.09.10
Børnehaveklassen om på grund af det sociale
Om at gå klasse om i indskolingen
29.04.11
Forældrekontakt i forbindelse med rygning blandt elever
Om håndtering af rygning