Gå 7. klasse om eller skoleskift?

Gå 7. klasse om eller skoleskift?

Om skoleskift eller gå klasse om

Spørgsmål:

Hej

Jeg har en søn på 13 år som går i 7. klasse. Vi (far og mor) er blevet enige om, at han skal gå 7. klasse om, men vi ved ikke, om det er bedst for ham at blive på sin nuværende skole eller starte på en frisk på en anden skole.

Vores søn har store problemer fagligt... kan ikke koncentrerer sig i timerne, laver uro og laver ikke sine lektier. Når vi ved, at han har lektier for, har vi meget svært ved at hjælpe ham, da han slet ikke er motiveret og ikke kan. Han har løbende haft problemer. I nogle perioder går det godt, men så lige pludselig går det bare ikke.  Han kan ikke selv forklare hvorfor.

Han har to gange i skoleforløbet fået taget test som viser, at hans læseniveau er et år bagud. Vi har selv mistanke om, at han evt. kan være ordblind, da hans far er det, og at han mange gange, når han læser, bytter om på bogstaverne, men vi kan ikke rigtig få svar i de test, der er lavet. Det er generelt alle fag den er gal i.

Da han gik i 5. klasse havde han en kanon lærer, hvor vi følte, at han gjorde noget for ham, han kom i små grupper i dansk og matematik. Det gik så godt, at han i 6. klasse kunne følge med i klassen igen.

I 7. klasse går det så galt igen. Der starter de med en ny lærer igen (som er deres gamle engelsklærer, og vores søn er af den opfattelse, at hun ikke kan lide ham). Der bliver intet gjort, og vi bliver afvist, når vi beder om ekstra hjælp, da det ikke er muligt fordi de skal spare. Vi blev dog muligvis lovet, at han skal til skolepsykologen for at se om der evt. er en grund til, at han er som han er, men det kan vi ikke regne med, hun har tid til.

Vores søn har et lavt selvværd og slet ingen selvtillid, det skal bygges op stille og roligt, hvilket han har gjort to gange i skoleforløbet, men ved lærerskift ramler hans verden, og vi kan starte forfra. Vi kan sagtens herhjemme mærke på ham, når det går godt og når det går skidt. Det er to forskellige drenge.

Lærerne mener ikke, han kan klare at gå til afgangseksamen. Derfor har vi herhjemme bestemt, at han skal gå 7. klasse om. Det skal dog siges, at han ikke selv ved noget endnu, da vi vil være sikre på, hvad der er bedst for ham, inden vi snakker med ham.

Hvad er så bedst for ham? Den gamle skole i kendte omgivelser, men ny klasse og stor mulighed for at blive drillet. Og ingen muligheder for hjælp. Og i cykelafstand. Men giver måske mere tryghed.

Den nye skole som en frisk start, det er jo kun lærerne, der behøver at vide, at han går om.  Han skal bruge ca. 15 minutter i bus.

Begge steder er der jo nye kammerater og nye lærere, så tilliden skal jo bygges op begge steder. Ud fra den skole vi har øje på, lader det til, at der er mulighed for ekstra hjælp, det er en friskole og i en anden kommune.

I 7. klasse blev to klasser blandet med en klasse fra en anden by, så han kom i B, hvor hans to bedste venner kom i A. Det slog ham noget ud, da han var bange for at miste dem, men som vi snakkede med ham om dengang havde han dem jo i frikvartererne og i fritiden, og det fandt han jo også ud af var rigtigt.

Jeg håber, I kan hjælpe, da vi virkelig ikke ved, hvordan vi hjælper vores søn bedst.

Med venlig hilsen
J


Svar:

Kære J

Tak for jeres mail, hvor I gerne vil have kommentarer til jeres planer om at lade jeres søn i 7. klasse gå et år om samtidig med et eventuelt skoleskift til en friskole. I beskriver jeres søn som umotiveret for skolearbejdet med vanskeligheder i fagene og manglende koncentration. Han får ikke faglig støtte og det er vanskeligt at hjælpe ham med lektierne.

Det lyder på beretningen som om, at der har været et langt forløb med tiltagende vanskeligheder, og at der fra skolens side ikke gøres meget for at rette op på vanskelighederne, selvom skolen vurderer, at han ikke kan gå til folkeskolens afgangsprøver. Det er selvmodsigende at konstatere så store vanskeligheder uden at gøre noget ved det. Folkeskoleloven har faktisk regler, der siger, at der skal gøres noget for at hjælpe børn, som ikke med udbytte kan følge den ordinære undervisning. Loven siger også, at undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Det lyder på beretningen som om, at jeres søn nærmest har givet op overfor de faglige krav, og jeres erfaringer fra de foregående år tyder på, at der er gode muligheder for at støtte jeres søn.

Først og fremmest skal I henvende jer med anmodning om en PPR-udredning af jeres søns behov for hjælp. Skolens udsagn allerede nu om, at han ikke vil kunne tage folkeskolens afgangsprøver burde være begrundelse nok. Men også situationen med ukoncentreret og urolig adfærd er grundlag for en henvisning. Hvis skolen ikke vil fremme en indstilling, kan I selv kontakte PPR og bede om hjælp her og nu. Med bemærkningerne om ordblindhed i familien er der al mulig grund til at få undersøgt, hvad der er galt. Og I kan regne med, at PPR vil tage sagen hurtigst muligt. Det er deres primære opgave efter folkeskoleloven at hjælpe med vurderinger af børn, der i vanskeligheder og komme med forslag til støtte. Selvom PPR ikke kan klare sagen lige nu, vil skolen være forpligtet til at sætte støtte i værk, og det er ikke en undskyldning, at skolen ikke mener, de har råd hertil. Det er en lovgivningsmæssig forpligtelse, og det er skolelederen, der har ansvaret herfor.

Det er en mulighed at gå en klasse om, men det er en løsning, som meget sjældent anvendes i 7. klasse, fordi der er mange sociale aspekter forbundet hermed. De fleste elever vil opleve det som et nederlag, ikke blot fagligt men også personligt. Det er en alder, hvor de sociale relationer betyder meget, og hvor det kan være vanskeligt at skulle forholde sig til en ny klasse, samtidig med at den gamle klasse fortsat er der. Hertil kommer at oversidning sjældent løser de faglige problemer uden særskilt støtte. Under alle omstændigheder forudsætter oversidning et klart ønske fra jeres søn herom, måske fordi han har relationer til nogle af eleverne i 6. klasse. Umiddelbart vil jeg ikke pege på oversidning som en god løsning, når der i forvejen er tale om opgivende humør, manglende selvtillid og store faglige vanskeligheder. Men hvis jeres søn synes om en sådan løsning, er det naturligvis en mulighed. I så fald er det også skolelederen, der skal godkende ordningen.

Meget i jeres beretning tyder derimod på, at et skoleskift kunne være relevant. Dels er der ikke megen tro på, at den nuværende skole vil gøre noget aktivt for at hjælpe jeres søn, dels er det sociale tilhør til klassen måske ikke så tæt. Her kan et skoleskift til et mindre skolemiljø være en fordel, og I skal i den forbindelse være opmærksom på, at en friskole også kan give særskilt støtte, hvilket imidlertid også kan forudsætte en vurdering fra PPR, der anbefaler dette. I hvert fald tror jeg, at et skoleskift vil være en mere relevant mulighed end oversidning, især hvis der kan gives nogen supplerende faglig støtte i skolen. Det er i den forbindelse værd at være opmærksom på, at I har ret til et skoleskift, også til en anden folkeskole.

Samlet set vil jeg tilråde, at I nu får jeres søn undersøgt hos PPR med henblik på at få en vurdering af, hvilken støtte han eventuelt skal have i skolen, uanset om det er i den nuværende eller i en ny skole, og uanset klassetrin. Dernæst vil jeg forslå, at I tager stilling til, om et skoleskift skal gennemføres nu til sommer, og i givet fald til hvilken skole. Her vil jeg meget tilråde, at I tager jeres søn med på råd. Hans vurderinger vil betyde meget for udfaldet. For det tredje vil jeg fraråde oversidning i 7. klasse medmindre jeres søn har et klart ønske herom.

Endelig vil jeg gerne medgive, at folkeskolens afgangsprøver er helt centrale for de fortsatte uddannelsesmuligheder, og derfor så vidt det overhovedet er muligt skal tages. I skal være opmærksomme på mulighederne for at forlænge skolegangen til 10. klasse og for at supplere undervisningen i skolen med skolegang i den kommunale ungdomsskole, eller at gennemføre skolegangen de sidste år i en efterskole, hvor der også er tilbud til elever med svagere læsemæssige forudsætninger.

Jeg håber hermed at have givet jer respons, så I kan komme videre med de konkrete beslutninger, som I som forældre jo er de eneste, der kan tage med det kendskab, I har til jeres søn og i den tætte dialog med ham, som ændringer på dette alderstrin forudsætter.

Venligst,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

27. marts 2015

af

mj

Læs også

02.09.11
Svært skolevalg for skilsmissebarn
Om valg af skole med delt forældremyndighed
27.10.11
Må vi flytte datter til skole i anden kommune?
Om skoleskift uden for kommune