Frit skolevalg og skoleskift

Frit skolevalg og skoleskift

Læs om det fri skolevalg.

Skoledistrikter

Alle kommuner har fastsat skoledistrikter. Til hvert distrikt hører en eller flere folkeskoler, der er områdets distriktsskole. Forældre har krav på at få deres barn optaget i distriktsskolen. Dog kan børn med brug for specialundervisning og tosprogede elever med behov for særlig danskundervisning henvises til en anden skole, hvis distriktsskolen ikke kan opfylde behovet.

Frit skolevalg

Siden 2005 har der imidlertid været frit skolevalg, så forældrene har krav på at deres barn optaget i den folkeskole, de ønsker, uanset om den ligger eller uden for ens bopælskommunen, hvis bare der er plads. Det samme gælder ved skoleskift undervejs i skoleforløbet, også selvom det er tilbage til distriktsskolen. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for optagelse ud fra objektive kriterier som fx afstands- eller søskendekriterier mv. Optagelse kan således ikke nægtes ud fra en pædagogisk vurdering foretaget af skolelederen på den ønskede skole.

Vælger forældrene en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i en anden kommune, er hverken bopælskommunen eller skolekommunen forpligtet til at yde fri befordring, undtagen hvis barnet er sygt eller invalideret, for så kan bopælskommunen være forpligtet til at yde fri befordring.

Hvad kan du selv gøre?

Hvad kan du gøre, hvis du er i tvivl om, hvorvidt distriktsskolen er det rette valg for dit barn? Du kan kontakte skolelederen eller din kommunes PPR, begrunde din tvivl og bede om et godt råd.

Senest opdateret den

17. april 2015

af

mj

Læs også

04.04.14
Hold- og klasseplacering
Er dit barn placeret på et hold eller i en klasse, hvor det ikke har gode muligheder for at lære og udvikle sig? Så læs mere her om hold- og...
04.04.14
Kommunikationsvanskeligheder med skolen
Den afgørende opgave for dig som forælder er i relation til dit barns skolegang at sikre dit barn så gode udviklingsmuligheder som muligt, også i...