Er praktik i 7. klasse lovligt?

Er praktik i 7. klasse lovligt?

Om skolepraktik

Spørgsmål:

Hej

Kan I oplyse, hvor mange timer man har krav på jf. undervisningspligten i 7. klasse. Jeg har en dreng, der pt. ikke går i skole, og vi har forlangt at skolen overholder sin undervisningspligt. De har nu lavet et skema, hvor han undervises i 9 timer, og de arbejder på, at han skal i praktik.

Så vidt jeg selv kan finde frem til, skal undervisningspligten svare til det timetal, der er vedtaget i kommunen, hvilket er ca. 21 i vores kommune. Endvidere kan jeg ikke finde den paragraf, hvori det bekræftes, at en 7. klasses elev kan komme i praktik. Tværtimod står der i Folkeskoleloven, at man først kan komme i praktik fra 8. klasse. Har jeg overset en undtagelse på denne regel? Det kan oplyses, at vi som forældre ikke ønsker at vores søn skal i praktik, men at der findes en ny skole til ham.

Med venlig hilsen
HA


Svar:

Kære HA

Du stiller to spørgsmål: Om minimumstimetal i 7. klasse og om man kan opfylde undervisningspligten i 7. klasse med et praktikophold. Lad os tage dem et ad gangen.

Reglerne om minimumstimetal og vejledende timetal er ganske indviklede, og kræver en længere forklaring, men her er en kort version. Vil du vide mere må jeg henvise til Undervisningsministeriets hjemmeside.

Det er kommunerne, skolebestyrelserne og skolelederne, der fastsætter rammerne for undervisningen på skolerne. For folkeskolernes vedkommende sker det ud fra Undervisningsministeriets minimumstimetal og det vejledende timetal. Reglerne om minimumstimetal giver mulighed for en fleksibel planlægning af undervisningen. Den enkelte kommune og folkeskole skal nemlig selv beslutte, hvordan timerne skal fordeles på årgange og klassetrin inden for reglerne om minimumstimetal i folkeskolen. Minimumstimetallet er det antal timer, som kommunerne som minimum skal tilbyde hver klasse på folkeskolerne. Minimumstimetallet er fordelt på tre fagblokke og klassens tid. Minimumstimetallet gælder for en treårig periode. Derudover er der fastsat konkrete minimumstimetal for fagene dansk, historie og matematik på udvalgte klassetrin i treårige perioder. I reglerne om minimumstimetal indgår også basistimetal. Det er det samlede antal timer på de enkelte klassetrin, som kommunerne skal tilbyde på skolerne hvert år. Det vejledende timetal er det årlige antal timer, som Undervisningsministeriet anbefaler i de enkelte fag på de enkelte klassetrin fra 1.-9. klassetrin. Der er ikke noget krav om, at skolerne skal tilbyde et timetal, der svarer til det vejledende timetal.

Det er altså ikke noget man lige kan slå op i en tabel og se, hvor mange timer en 7. klasse skal have, men i dit tilfælde er det måske heller ikke det vigtigste. Jeg har forstået, at din søn får enkeltmandsundervisning, indtil der findes et egnet undervisningstilbud. Enkeltmandsundervisning kan iværksættes i ganske særlige tilfælde hvor anden undervisning ikke er mulig. Skolemyndighederne skal i disse tilfælde ”uden ophør undersøge mulighederne for at henvise eleven til et egnet tilbud på en skole, således at enkeltmandsundervisningen får en så kort varighed som muligt” som der står i vejledningen til bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning. Der står også, at det ugentlige timetal bør være mindst 8–10 timer på 4. til 10. klassetrin. De 9 timers undervisning, som din søn får, er altså i orden, hvis der er tale om enkeltmandsundervisning. Er der tale om, at han deltager i klassens undervisning i 9 timer, er det ikke i orden, så skal han i det mindste have supplerende undervisning.

Hvis jeg har forstået dig rigtigt, og at skolen vil erstatte undervisningen i 7. klasse med praktik, kan jeg godt forstå at du ikke kan finde den paragraf, hvorefter det er lovligt. Den kan jeg heller ikke finde. Som du selv er inde på kan en elev opfylde undervisningspligten efter afslutning af 7. klasse ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb, men kun efter anmodning fra forældrene og med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning, og eleven skal desuden som minimum undervises i dansk og matematik.

Du har altså ret i at skolen ikke kan erstatte undervisningen med praktik i 7. klasse, det vil være i strid med folkeskoleloven.

Du skriver ikke hvorfor skolen ikke kan undervise din søn i 7. klasse, så med hensyn til valg af anden skole kan jeg ikke udtale mig præcist. Under alle omstændigheder vil jeg anbefale dig at tale med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), de kender sikkert allerede kender din søn, og de har det nødvendige lokalkendskab. Der skal meget hurtigt findes et undervisningstilbud til din søn, hvor han kan undervises sammen med andre.

Jeg vil også minde dig om, at I har frit skolevalg. Det gælder også selv om din søn måske har behov for specialpædagogisk bistand. Hvis du finder en skole, som du mener kan give din søn et godt undervisningstilbud, skal den tage ham hvis den har plads. Du skal dog være opmærksom på, at I selv skal afholde eventuelle transportudgifter.

Hvis skolen fastholder, at de vil opfylde undervisningspligten ved at sende ham i et praktikophold, kan du klage til kommunalbestyrelsen.

Du er velkommen til at henvende dig til Forældrerådgivningen igen, hvis du får brug for det.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

10. april 2015

af

mj

Læs også

22.09.11
Hvordan udarbejdes klage over underviser?
Om klage over lærer
19.08.15
Mit barn har vikar hele tiden
Om sygemelding og vikar