Eneundervisning på skolens kontor

Eneundervisning på skolens kontor

Om enkeltundervisning

Spørgsmål:

Hej!

Der er kommet ny skoleleder på min søns skole. Hun har valgt at fjerne min søn fra den normale undervisning og i stedet placere ham på skolens kontor (hele undervisningsdagen). Min søn er 7 år og har været gennem et udredningsforløb og fået stillet en diagnose. Diagnosen er ikke ADHD, men han har visse sociale vanskeligheder og en IQ på 135 (så nok ikke en god blanding). Han får nogle vredesudbrud, hvilket jo ikke er godt – men så er det heller ikke værre. Vi går og venter på, at han skal skifte skole – fra den normale folkeskole til en heldagsskole for børn med vanskeligheder.

Mit spørgsmål er: Er det lovligt at fjerne en dreng fra 1. klasse og placere ham på viceinspektørens kontor hele dagen – også selvom han ikke har lavet "ballade"?

På forhånd tak,
L


Svar:

Hej L

Du har mailet om din søn på 7 år. Han går i en almindelig 1. klasse og venter på at blive flyttet til en heldagsskole. Han får nogle vredesudbrud, skriver du, og inspektøren har valgt at fjerne ham fra den almindelige undervisning og placere ham på viceinspektørens kontor hele dagen.

Du spørger, om det er lovligt at fjerne ham fra klassen og placere ham på kontoret hele dagen.

Hvis du opfatter, at placeringen af din søn på kontoret er en straf, og sådan læser jeg din mail, må du vurdere, om du mener, at straffen står mål med hans forseelse. Hvis du mener, at straffen er urimelig og langt overstiger forseelserne, han har begået, kan du klage til kommunen over den afstraffelse, som din søn får på skolen. Kommunen er pligtig til at reagere, når der kommer henvendelse om, at et barn ikke behandles rigtigt.

Børn kommer jo i skole for at modtage undervisning og bl.a. for at lære at læse, skrive og regne. Det gælder også din søn. Hans undervisning foregår jo pt. som eneundervisning sammen med viceinspektøren, hvis han overhovedet får den undervisning, som han har krav på. Det er ikke holdbart, og du må derfor kontakte skolen og få et samarbejde i gang, så I sammen kan drøfte, hvad der kan gøres for at dæmpe din søns vredesudbrud og samtidig undervise ham, indtil han flytter til en anden skole. Er der f.eks. nogle ændringer i klassen, som kan dæmpe hans vredesudbrud? Små pauser, høreværn, arbejde på hold og i mindre grupper, løse specielle opgaver, sidde afskærmet i nogle timer etc.? Kan en af personalet være kontaktperson for ham og hjælpe ham, når/inden det går galt? Hvornår går det godt, og hvad kan der gøres for at få de gode timer til at brede sig over hele dagen?

Skolepsykologen eller en pædagogisk konsulent fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) kan deltage i drøftelserne mellem dig og skolen. Psykologen/konsulenten kan vejlede jer om, hvad der kan gøres. De kommer udefra og kan se på problemerne med andre øjne, og de har erfaring fra andre børn på andre skoler og kan vejlede om, hvad der kan gøres. Du må allerede have haft kontakt med en skolepsykolog i forbindelse med, at din søn blev henvist til heldagsskole. Måske kan hun deltage i et møde på skolen. Som forælder har du lov til at anmode om bistand fra PPR.

Hvis det viser sig, at I ikke kan nå frem til en løsning, hvor din søn undervises i tilknytning til sin klasse, kan han få enkeltmandsundervisning. Reglerne for enkeltmandsundervisning findes i § 13, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 380 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand:

En elev kan i ganske særlige tilfælde med kommunalbestyrelsens eller regionsrådets godkendelse midlertidigt modtage al undervisning som enkeltmandsundervisning. Undervisningstimetallet kan i så fald nedsættes under det i medfør af folkeskolelovens § 16, stk. 1, fastsatte mindste antal årlige timer. det samme gælder det fastsatte mindste antal årlige undervisningstimer for 10. klasse på 840 undervisningstimer årligt. Kommunalbestyrelsen skal uden ophør undersøge muligheden for at henvise eleven til et egnet tilbud på en almindelig folkeskole, en specialskole eller i et regionalt undervisningstilbud m.v.

I vejledningen til bekendtgørelsen står, at enkeltmandsundervisning bør omfatte mindst 4-6 ugentlige undervisningstimer på 1.-3. klassetrin, og at enkeltmandsundervisning ikke bør strække sig ud over det indeværende skoleår.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

30. marts 2015

af

mj

Læs også

07.02.11
Udelukkelse fra undervisning i hjemklassen
Om udelukkelse fra undervisning
10.09.10
Ulovlige sanktioner
Om midlertidig bortvisning