Ene forælder tøver med accept af skolevalg

Ene forælder tøver med accept af skolevalg

Om skolevalg med delt forældremyndighed

Spørgsmål:

Hej

Jeg står i en situation, hvor jeg skal flytte fra en ende af landet til en anden i forbindelse med sommerferien. Denne flytning har været planlagt i mere end et år. Vi har haft fælles forældremyndighed siden 2005, hvor vores søn var 4-5 år.

I forbindelse med, at jeg sidste år i februar 2012 ytrede ønske om at flytte, har jeg undersøgt mulige skoler i nærområdet og fundet en skole, som jeg finder passende til min søn. Han har derfor sidste år inden sommerferien besøgt skolen og vil meget gerne starte her i forbindelse med flytning. Min søns far ønskede ikke, at vi skulle flytte og søgte derfor om bopælsretten over vores søn. Jeg valgte at afvente med flytningen til spørgsmål om bopæl var afgjort. Sagen endte i retten december 2012 og vi fik afgørelsen januar 2013. Retten afgjorde, at vores søn fortsat skulle have bopæl hos mig - også selvom jeg flyttede til den anden ende af landet.

Situation er nu den, at den skole jeg tidligere havde valgt, har en ledig plads (privatskole), og de vil meget gerne reservere den til min søn. Min søn ser frem til at starte på skolen, og jeg finder fortsat, at det er den optimale skole. Da vi har fælles forældremyndighed, er jeg opmærksom på, at jeg ikke kan træffe beslutning om skole uden min søns far. Jeg har siden januar 2013 gentagne gange forsøgt at få ham i tale omkring skolevalg. Han ønsker pt. ikke at tage stilling - men vil heller ikke frasige sig retten. Han ønsker ikke, at vores søn skal gå i den føromtalte skolen og er ikke kommet med alternativer. Samtidig ved han, at en almindelig kommunal skole i området ikke er optimalt for vores søn.

Kan jeg skrive min søn op i den valgte skole uden hans fars underskrift? Jeg ønsker ikke at flytte uden at have en klar plan for skolestart, og dette er min søns far opmærksom på. Jeg frygter derfor, at han vil forsøge at forhale flytningen yderlig. Hvordan er jeg stillet i sådan en sag, og vil den skulle igennem retten igen?

Venligst,
L


Svar:

Kære L

Du er i tvivl om dine rettigheder i forbindelse med flytning og skolegang for din søn. Der er fælles forældremyndighed, men ved dom har du bopælsretten. Din søn har altid haft bopæl hos dig og din søn er nu 12-13 år. Der er tale om en flytning fra den ene ende af landet til den anden efter sommerferien. Du ønsker skolegang for din søn i en fri skole, men din søns far vil ikke tilkendegive, om han accepterer valget af denne skole.

Du har ret i, at din søns far skal høres i forbindelse med væsentlige skoleforhold, men ud fra din beskrivelse har du jo inddraget ham ved at præsentere ham for et motiveret valg af en friskole, som er villig til at optage din søn. Hertil kommer, at det endeligt er afgjort, at din søn har fortsat bopæl hos dig, så under alle omstændigheder er det dig, der har udspillet med hensyn til skoleplacering. Så umiddelbart kan jeg ikke se, at du gør noget forkert ved at tilmelde din søn til den ønskede skole, så han kan fortsætte sin skolegang der, når du er flyttet. Det vil i givet fald være din søns far, der skal rejse en sag, og jeg kan vanskeligt se, at han vil kunne modsætte sig dit valg, sådan at du efter min opfattelse med sindsro kan se en eventuel sag i møde.

Der kan imidlertid opstå et økonomisk problem, idet der er forældrebetaling forbundet med skolegang i en fri skole, og det er jo muligt, at din søns far ikke finder, at det er nødvendigt med en sådan udgift, idet skolegang i folkeskolen er gratis. Det er med andre ord dig, der nu vurderer, at skolevæsenet i din nye kommune ikke vil kunne give din søn et tilstrækkeligt undervisningstilbud, og da folkeskolen både har frit skolevalg og gode støttemuligheder, vil der næppe kunne argumenteres overbevisende herfor, hvis I skulle blive uenige om betalingsspørgsmålet.

Jeg vil anbefale dig at skrive til din søns far med de argumenter, du måtte have for at vælge en fri skole og bede om, at han enten tilslutter sig eller klart afviser forslaget. Du kan dele spørgsmålet op i to, dels om skolevalg, dels om betaling herfor. Det er jo muligt, at han accepterer skolevalget, men ikke vil være med til at medfinansiere det. Hvis han ikke svarer, skal bede statsforvaltningen bistå dig.

Jeg vil under alle omstændigheder anbefale dig at søge vejledning hos statsforvaltningen, der jo under alle omstændigheder er part i vurderingen af forældremyndighedssager.

Sammenfattet vurderer jeg, at du uden større betænkelighed kan træffe et valg af skole for din søn, da din søns far ikke har afvist dit forslag. Selve betalingsspørgsmålet er derimod mere usikkert, da du vanskeligt kan argumentere for, at folkeskolen ikke kan undervise jeres søn, medmindre I i forvejen af særlige grunde ønsker en særlig friskole.

Venlig hilsen
forældrerådgivningen

Senest opdateret den

16. juni 2015

af

mj

Læs også

18.04.12
Eksmand modsætter sig bopælsændring
Om skoleskift med delt forældremyndighed
03.02.12
Dreng vil ikke hjem til far
Om delt forældremyndighed