Elev politianmeldt efter uheldig hændelse

Elev politianmeldt efter uheldig hændelse

Om anmeldelse til politiet af elev

Spørgsmål:

Kære Forældrerådgivning

Min datter skal til afhøring hos politiet, da en pædagog på hendes nye skole, hvor hun er startet i en ADHD-klasse, har anmeldt hende for vold. Min datter er 14 år og har ikke nogensinde før udvist voldelig adfærd.

Vores version af sagen er, at min datter er blevet presset til langt mere, end hun er i stand til at rumme. Hun vil så gerne arbejde godt og ihærdigt, men hendes ADHD gør, at det er enormt anstrengende for hende at koncentrere sig. Hun er samtidig lige startet i klassen efter sommerferien, og det kræver enormt mange kræfter af hende at omstille sig til nye voksne, ny skole og nye klassekammerater. Skolelederen har ligeledes sagt, at der ingen tvivl er om, at hun er blevet presset, og at det skulle de have været mere varsomme med.

Pædagogen tog hendes mobil, da hun sad og sms’ede til mig, at hun havde hovedpine igen. Det bliver min datter vred over, da hun siger, at hun har lov til at fortælle sin mor, at hun har det dårligt. Min datter rejser sig for at gå ud, for hun kan mærke, at hun bliver vred, og her tager pædagogen fat i hende og holder hende fast. Min datter siger, at hun råber ”slip mig!” mange gange, og siger så til mig, at hun til sidst var nødt til at nive hende for at komme fri. Hun siger, at hun gentagne gange bliver skubbet ind i en reol og har ondt i skulderen efter det, hun husker også at være blevet lagt bagover ind over en reol. Pædagogen siger, at hun er blevet sparket i maven. Det kan min datter ikke mindes, men jeg kan forestille mig, at det er sket, hvis hun er lagt bagover og prøver at forsvare sig.

Det er en meget meget voldsom oplevelse for mit barn. Jeg vælger at foreslå skolelederen, at vi holder et mæglingsmøde mellem min datter og pædagogen, men hun vælger at opretholde sin anmeldelse hos politiet.

Jeg er virkelig bange for, at der ender med at stå en voldsdom i min datters straffeattest, og jeg har virkelig brug for hjælp til at få overbevist politiet om, at det er muligt, hun har handlet voldeligt, men det er sket i affekt, da den voksne, som bør hjælpe hende og forstå hende, presser hende og sætter hende i en situation, hvor hun er låst fast.

Hvad gør jeg?

Venligst
D


Svar:

Kære D

Du beretter om, hvordan din datter på 14 år er blevet meldt til politiet for vold mod en pædagog på skolen. Du beskriver, at volden er opstået som reaktion på pædagogens tilrettevisning, og du mener, at årsagen er, at din datter, der har ADHD, er blevet presset for meget, og at hun derfor har reageret, som hun har. Skolelederen har delvist givet dig medhold heri, men pædagogen vil ikke trække sin anmeldelse tilbage. Nu vil du gerne vide, hvad der kan gøres i forhold til politiet.

Først og fremmest skal du være opmærksom på, at en anmeldelse ikke nødvendigvis fører til en dom. Der er tilsyneladende klarhed om forløbet, og det har sikkert både for din datter og den omhandlede pædagog været en voldsom oplevelse. Jeg tror, at politiet mange gange har været i en situation, hvor de skal forholde sig til et sådant håndgemæng, som der jo har været tale om, hvor der ingen tvivl er om, at handlingerne er gjort i affekt og ikke i en ond hensigt.

Jeg er enig i, at din datters skolegang i et specialtilbud for børn med ADHD må give en forventning om, at personalet kan klare konfliktsituationer uden at gå til håndgribeligheder. Her var der jo ingen, der var i fare. Forseelsen bestod efter dine oplysninger alene i, at din datter ikke fulgte pædagogens henstillinger. Du skal spørge til, hvad skolebestyrelsens regelsæt om fremme af god orden i folkeskolen har fastlagt af principper for anvendelse af foranstaltninger over for børn, der ikke overholder skolens ordensregler. Fastholdelse med magt, som der her er tale om, vil normalt kun kunne bringes i anvendelse, når eleven øver vold mod andre eller sig selv eller ødelægger og beskadiger ting. Det har der jo ikke været tale om her. Du kan henvise til Bekendtgørelsen om fremme af god orden i skolen, nr. 320 af 26. marts 2010, hvori det står i § 10. Umiddelbart har pædagogen ikke arbejdet i henhold til disse regelsæt, som gælder for folkeskolen.

Efter min opfattelse er der tale om en ulykkelig situation, som ikke burde være opstået. Pædagogen burde ikke efter den foreliggende beskrivelse have taget fat i din datter for med magt at forhindre hende i at forlade lokalet, og din datter burde ikke have udøvet vold mod pædagogen. En sådan sag er efter min mening bedst egnet til at blive bilagt ved, at begge parter indser, at de har handlet overilet.

Skolelederen er central, idet det er skolelederen, der har ansvaret for sanktioner og i det hele taget for, hvad skolen fortager sig i forhold til den enkelte elev. Jeg vil derfor foreslå dig, at du drøfter med skolelederen, hvordan situationen kan afdramatiseres, og at skolelederen fremlægger de ovennævnte principper.

Jeg forventer, at du får et fornuftigt møde med politiet, og at sagen ikke medfører yderligere sanktioner. Men din datter skal selvfølgelig beklage sin adfærd, der naturligvis ikke er i orden uanset pædagogens reaktioner.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

29. juni 2017

af

mj

Læs også

26.04.11
Smidt ud af folkeskolen og står nu uden tilbud
Om bortvisning
10.12.10
Skole truer os med udsmidning hvis vi modsætter os nedrykning
Om samarbejdsproblemer med ledelse