Elev bortvist og givet enkeltmandsundervisning

Elev bortvist og givet enkeltmandsundervisning

Om bortvisning

Spørgsmål:

Hej

Jeg står i den situation, at min datter på 14 år er smidt ud af skolen på grund af hendes agerende måde, som er at slå de voksne, når hun føler sig presset op i et hjørne. Min datter går i specialklasse på grund af hende ADHD og NLD. Nu er det sådan, at de vil lave nødundervisning til hende på en anden skole, da man ikke ønsker, hun har nogen kontakt med andre på hendes nuværende skole. Kan det virkelig passe, at man kan gøre det mod et barn med de problemer? Kommunen og PPR vil strikke et tilbud sammen, som ikke indeholder skolen. Som kommunedamen sagde, så kan man jo ikke gå rundt og slå, hvilket jeg er helt enig i, men hun tror hun kan løse det/fjerne dette i min datter – det tror jeg slet ikke på. Jeg tror på, at hun kan lære noget, hvis man kan få hende med på den. Men hvad kan jeg ellers gøre? Jeg vil have hende i et skoletilbud, som gerne skulle være efterskole for specialbørn med disse problemer, men igen siger kommunedamen, at det kan man ikke gøre, når hun agerer sådan, men det gør hun jo lige meget hvad, da man skal møde min datter på det punkt, hun magter. Gør man det, får man alt det gode, som hun klart ønsker at give. Men det lader til, at de ikke forstår. Hjælp, hvad skal jeg gøre?

Venligst,
L


Svar:

Kære L

Du skriver, at din datter på 14 år, der går i en specialklasse, er blevet bortvist fra skolen, da hun, når hun føler sig presset op i et hjørne, reagerer ved at slå de voksne. Hun har ADHD og NLD, skriver du.

Du spørger, om det virkelig kan passe, at skolen kan gøre det? Ja, skolelederen har lov til at bortvise en elev fra skolen til en anden folkeskole, men først når andre muligheder har været forsøgt, og først efter at forældrene har været inddraget og er blevet orienteret. Skolelederen har en række muligheder, som er beskrevet i Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (bekendtgørelse nr. 320 af 26.3.2010). I § 6 stk. 5 står der:

Skolens leder kan iværksætte overflytning til en anden skole i kommunen, hvis eleven og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. Overflytning til en anden skole forudsætter desuden tilslutning fra lederen ved den nye skole. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder med tilslutning fra lederen ved den nye skole iværksætte overflytningen uden elevens og forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.

I § 11 står:

I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes sociale eller emotionelle omstændigheder, skal skolens leder rette henvendelse til Pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behovet for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Din datters uhensigtsmæssige opførsel skyldes hendes handicap med de faglige, sociale og personlige problemer, det giver hende, og det er derfor vigtigt, at personale fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) inddrages. PPR skal komme med en skriftlig vurdering af, hvilken specialundervisning, din datter vil have behov for og stille forslag om, hvor kommunen har et relevant tilbud om undervisning til hende.

Det er skolens leder, der skal kontakte PPR, og du kan også selv kontakte dem, hvis de ikke allerede er i gang, hvad jeg går ud fra, at de er.

Alle børn i undervisningspligtig alder har krav på undervisning, det gælder også for din datter, og da der ikke er fundet et andet relevant undervisningstilbud, er kommunen forpligtiget til at give hende enkeltmandsundervisning. Det fremgår af Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (Bekendtgørelse nr. 380, 29.4.2012)

Her står i § 13, stk. 2 om særlig ordning for enkelte elever:

En elev kan i ganske særlige tilfælde med kommunalbestyrelsens godkendelse midlertidigt modtage al undervisning som enkeltmandsundervisning. Undervisningstimetallet kan i så fald nedsættes under det fastsatte mindste antal årlige timer…Kommunalbestyrelsen skal uden ophør undersøge muligheden for at henvise eleven til et egnet tilbud på en almindelig folkeskole, en specialskole eller et regionalt undervisningstilbud m.v.

Ministeriet har bestemt, at der skal gives enkeltmandsundervisning, mens man leder efter et egnet tilbud, så din datter ikke mister undervisning. Det er skolens leder og PPR, der i samarbejde med dig og din datter skal finde et egnet undervisningstilbud til hende.

Når I ikke frem til en tilfredsstillende løsning, har du mulighed for at klage over kommunens afgørelse til Klagenævnet for Specialundervisning (https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning). Klagen skal du sende via din kommune.

Du nævner, at en specialefterskole eventuelt er en relevant mulighed. Her skal du være opmærksom på, at kommunen KAN henvise din datter til en efterskole, men at de ikke har pligt til det, hvis kommunen selv har et egnet undervisningstilbud.

Jeg håber, at det lykkes for dig i samarbejde med PPR at få tilrettelagt et godt tilbud til din datter i eller uden for kommunen.  Du er velkommen til at skrive igen eller ringe til Forældrerådgivningen på telefon 7025 2 4  6 8. Der er åbent dagligt fra kl. 10-14.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

16. november 2015

af

mj

Læs også

27.01.12
Skolen konfiskerer buskort og nøgler
Om inddragelse af personlige ejendele
24.06.11
Kollektiv afstraffelse
Om kollektiv sanktion