Eksmand modsætter sig bopælsændring

Eksmand modsætter sig bopælsændring

Om skoleskift med delt forældremyndighed

Spørgsmål:

Hej

Jeg skriver, fordi jeg er kommet i en stor pine. Jeg blev separeret i november og var igennem retten ang. vores to fælles børn, som vi begge ville have boende. Børnene er i dag tre og seks år gamle. Jeg vandt sagen, og børnene bor ved mig i dag sammen med deres storesøster på 14 år fra et andet forhold. Jeg bor på landet og har et stort ønske om at flytte til storbyen, og derfor er mine børn tvunget til at flytte daginstitution og skole.

Men nu vil min eksmand gå rettens vej om at få dem hjem til ham, da han mener, at storbylivet ikke er sundt for børnene, og at det er synd at flytte dem fra deres venner og familie. Det skal så siges, at min eksmand også er flyttet, så uanset hvad skal børnene skifte.

Jeg har det bare sådan, at jeg går arbejdsløs pt., og der er større muligheder i en større by, både med jobs og uddannelsesmuligheder for børnene, når den tid kommer, og min kæreste bor i den by, jeg vil flytte til, så jeg kender jo lidt folk der. Jeg er sikker på, at mine børn hurtigt får nye venner og tilvænner sig det nye sted. Mine store spørgsmål er så: Har jeg noget at frygte? Kan min eksmand vinde sagen over børnene? Hvor stærkt står jeg nu, hvor jeg har haft dem boende lidt over et år alene? Jeg håber, I kan komme med gode svar.

Hilsen
en fortvivlet mor


Svar:

Kære fortvivlet mor

Tak for dit brev. Jeg skal skynde mig at sige, at din forhenværende mand ingen indflydelse har på dine ønsker om flytning, ej heller hvor du flytter hen med jeres børn, så længe det er i Danmark og du varsler ham herom 6 uger før. Du oplyser ikke, om du fik tildelt eneforældremyndigheden over børnene, eller om du ”kun” fik tildelt bopælsforældreretten, således at I sammen har fællesforældremyndigheden?  Jeg antager, at I har fælles forældremyndighed med dig som bopælsforælder. De forskellige forældremyndighedskompetencer listes op nedenfor.

Eneforældremyndighed: Du kan have forældremyndigheden alene over dine børn, hvis du sammen med den anden forælder har aftalt, at du skal have forældremyndigheden alene, eller at retten har bestemt, at du skal have forældremyndigheden alene. Hvis I ikke er enige om, hvem af jer børnene skal bo hos, kan I få hjælp i statsforvaltningen. Når bopælsforælderen ikke ønsker at indgå en aftale om samværet, så kan du egenhændigt søge Statsforvaltningen om at fastsætte samvær.

Fælles forældremyndighed: Fælles forældremyndighed betyder, at I sammen skal drage omsorg for børnene. I skal desuden være enige om væsentlige beslutninger vedrørende børnene. Fælles forældremyndighed betyder ikke, at I skal være enige om alle beslutninger. Den forælder, børnene har bopæl hos, kan selv træffe afgørelse om overordnede forhold vedrørende barnets daglige liv. Nedenfor kan du se en oversigt med eksempler på, hvad I skal være enige om, hvad bopælsforælderen selv kan bestemme, og hvad samværsforælderen selv kan bestemme.

1) Forældremyndighedsindehaverne sammen: Værgemål, Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb, Skolevalg, videreuddannelse, Skolefritidsordning, Risikobetonet fritidsaktivitet, Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne, Navnevalg Religiøse forhold, Ægteskab og Pas

2) Bopælsforælderen: Direkte daglig omsorg, Daginstitution, Fritidsaktiviteter, Flytning indenlands, Skolepsykolog og Børnesagkyndig rådgivning

3) Samværsforælderen: Afgørelser, der relaterer sig til samvær - direkte omsorg Fritidsaktiviteter

Udgangspunktet er, at det er bopælsforælderen som bestemmer alt i dagligdagen mht. barnets forhold, også valg af bosted. Du kan frit flytte til en hvilken som helst by i Danmark uden at spørge din eksmand, om han er enig herom, men du skal varsle ham herom 6 uger forinden, så han kan bringe sagen for statsamtet for en midlertidig afgørelse. Midlertidigt er pga. at det i sidste ende altid er domstolene, som afgør bopælstvister. Der skal meget til at ændre på noget, som fungerer. Et stort flertal af alle danske børn vokser op i større byer, uden at de tager skade her af. Din eksmands argument om, at børnenes velfærd kan lide skade af at flytte til storbyen, har jeg svært ved at se vil få nogen opbakning hos domstolene. Din eksmand skal høres (tages med på råd) mht. skolevalg, men det betyder ikke, at han kan blokere for, at børnene skifter fra en almindelig folkeskole til en anden folkeskole. I en udtalelse fra Undervisningsministeriet, der er offentliggjort i TFA 2009/443, konkluderer Undervisningsministeriet, at det er "Undervisningsministeriets opfattelse, at kommunalbestyrelsen, hvis forældrene med fælles forældremyndighed ikke kan blive enige om, hvilken skole deres barn skal gå på, skal optage barnet i distriktsskolen i henhold til folkeskolelovens § 36, stk. 2." Social status (arbejdsløshed) og herved økonomi tillægges ikke en særlig stor vægt i en eventuel retssag om, hvor barnet har bedst af at bo. Hovedkriteriet er, hvad der er bedst for barnet. Den børnesagkyndiges udtalelse tillægges også stor betydning. Men om du som forælder drager ordentlig omsorg for dine børn, ja så vil der ikke være noget at komme efter. Det som du skal være opmærksom på er, at den samværsaftale/resolution, som retten/Statsforvaltningen har truffet omkring børnenes samvær med deres far, bliver overholdt. Hvis afstanden mellem dig og eksmanden efter en flytning gør, at det i praksis ikke er muligt at overholde eksisterende samværsaftale hensigtsmæssigt, så bør du søge statsamtet om at få aftalen justeret efter de nye forhold. Således som sagen er fremlagt, har jeg svært ved at se, at du behøver at frygte for, at en intervention fra din eksmands side vil ændre på din status.

Retspraksis hælder hen imod, at børnene optages på den distriktsskole, bopælsforældrene bor ved. Du kan læse lidt mere om retsudviklingen på Landsforeningen Børn og Samvær.

Bopælsforælderen skal respektere en aftale/samværsresolution, og bør heller ikke midlertidigt tilsidesætte en aftale med den anden forælder, medmindre det er væsentligt for børnenes velfærd. Der skal altid straks underrettes til den anden forælder, om der foretages akutte dispositioner som går ud over det samvær, der allerede er aftalt og fastlagt, ellers kan man risikere at blive anklaget for samarbejdschikane, og det kan gå ud over samværet i sidste ende.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om forældremyndighed, kan du læse nærmere herom i Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl (VEJ nr. 9859 af 06/09/2007).

Med venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

7. maj 2015

af

mj

Læs også

03.02.12
Dreng vil ikke hjem til far
Om delt forældremyndighed
15.11.11
Min søn ønsker at flytte skole hurtigst muligt
Om skoleskift