Dreng trives ikke så godt i 0. klasse

Dreng trives ikke så godt i 0. klasse

Om trivsel i børnehaveklasse

Spørgsmål:

Kære Forældrerådgivningen

Vi har en dreng på 6 år, der i sommers startede i 0. klasse, men han trives ikke med at gå i skole og synes, at det er kedeligt.

Han er en klog dreng, der ved en masse om f.eks. biler og fly, men han har svært ved at koncentrere sig om og lave noget med noget, der ikke interesserer ham. Og sådan har det egentlig altid været. Også når han leger med andre, og de ikke vil lege det samme som ham. Så leger han hellere selv end at være med i de andres leg. Han er også en ret stædig dreng, der har svært ved at give slip på det, han lige vil. I børnehaven var der f.eks. problemer, hvis de skulle lave noget med bevægelse (eks. rytmik). Han VILLE bare ikke være med, og der var intet der kunne lokke ham med.

I skolen siger læreren, at han på mange måder stadig er et børnehavebarn, men at han er klog, og når det kommer til stykket fejler fagligheden heller ikke noget. Han har svært ved at komme ud af sin egen "bane". Hvis han f.eks. har en ting med til at fortælle om, så klamrer han sig til den resten af dagen.

Når vi laver opgaver herhjemme, kan vi tydeligt mærke, at han har lært noget i skolen, og det går for det meste fint med at få lavet opgaverne. I skolen hænger han med hovedet (bogstaveligt talt), siger det er kedeligt og får ikke lavet ret meget.

Han er glad for at gå i SFO og har fået nogle rigtig gode venner i klassen. Han er også god til at lege med børn fra andre klasser. Vi har skrevet og talt frem og tilbage med læreren om, hvad vi kan gøre, men vi kan ikke rigtig selv se en løsning på problemet. Her er lidt af, hvad hun har skrevet:

"Egentlig laver vi meget afvekslende lege mm omkring de enkelte bogstaver/lyde, men visse ting er "slavevejen" og kan ikke være underholdning eller handle om teknik, hvor vi godt ved, at han har sin store interesse.

Det som han især er ked af, er at lave det skriftlige omkring især dansk. Eksempelvis kalder han den ene danskbog for hadebogen, trods det, at vi kun har haft den i brug 3 gange siden vinterferien. I bogen skal de skrive bogstavet en gang som stort/lille og ellers tegne 5 ting, efter eget valg, der starter med lyden. Har de lyst, må de også skrive små ord. Så det er en ret åben opgave og bruges som afveksling til den anden danskbog for ikke at sidde med samme type opgave hver gang. Fint at høre, at han derhjemme kan sine ting, når han sidder med jer. Bekymringen går også mere på hans adfærd herovre i den store gruppe. Jeg synes egentlig ikke hans adfærd er negativ. Oftest mere uinteresseret og lukken sig inde i sin egen verden. I dag har han dog været meget glad for matematikopgaven, da vi fik lavet tegningen om til en vindmølle."

Vi håber, at I måske kan give nogle gode råd eller forslag til løsninger. Vi vil jo nødigt tabe vores ellers så dejlige og søde dreng på gulvet allerede i 0. klasse. Derfor er det vigtigt for os og ikke mindst ham, at vi kan finde en løsning, der kan hjælpe ham godt videre i skolen.

På forhånd tak
R


Svar:

Kære R

Skolestarten har stor betydning for et barns trivsel, så jeg forstår udmærket godt jeres overvejelser og bekymringer vedrørende jeres søns skolegang. Mister han allerede nu lysten og tilliden, både til sig selv og systemet, er der lang vej igen til folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse.

Forældrerådgivningen får rigtig mange henvendelser, der handler om drenge, der ikke trives i skolen, og meget tyder på, at det ikke er blevet nemmere med årene at være dreng i det danske skolesystem. Det kan der være mange grunde til, men det, at der i 2009 kom ”Fælles mål for 0. klasse”, og dermed også øget fokus på, hvad børnene skal lære, har givetvis været med til at stresse nogle børnehaveklasseledere, også selvom der i bekendtgørelsen står følgende: Som før skal leg udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Ifølge den korrespondance, som I har haft med jeres søns børnehaveklasseleder, foregår undervisningen også sådan et langt stykke hen ad vejen, men, tilføjer hun, visse ting er ”slavevejen”.  Det er der i princippet ikke noget i vejen med, bortset fra, at man sjældent opnår positive resultater gennem tvang. Motivation er en langt bedre drivkraft for læring.

Jeres dreng er begyndt i 0. klasse i dette skoleår og har, i hvert tilfælde på papiret, en passende alder, idet han fylder 7 år til august. Men i timerne hænger han med hovedet (bogstavelig talt), kalder eksempelvis den ene danskbog for ”hadebogen” og siger, at det er kedeligt.  Børn bruger ofte ordet ”kedeligt” som et overbegreb for noget andet, og det kunne være interessant at finde ud af, hvad der gemmer sig af tanker og følelser bag ordet i jeres søns tilfælde. Det er tydeligt, at han har svært ved at se meningen med det, han skal lave i timerne. Måske fordi han ikke føler sig dygtig nok og dermed utryg, det er svært at sige hvorfor. Men at det handler om andet og mere, end at han kun vil beskæftige sig med teknik, der er hans store interesse, hersker der ikke nogen tvivl om.

Fagligt går det udmærket, kan I konstatere, når I laver lektier med ham. Han lærer altså alligevel, selvom han ikke er så aktiv og deltagende, som børnehaveklasselederen gerne vil have. Det er imidlertid heller ikke de faglige kompetencer, der bekymrer skolen mest. Det er mere den sociale side, der eksempelvis handler om barnets evne til at indordne sig under fælles regler og indgå i et konstruktivt samspil med de andre i klassen.  Det har jeres søn svært ved, når han er i skoleregi, mens det går fint, når han er i SFO.  Her trives han, har venner og leger også med børn fra andre klasser.  Derfor vil jeg foreslå, at I tager udgangspunkt i det, der virker, og hurtigst muligt beder om et møde med børnehaveklasselederen, en SFO-pædagog og evt. en AKT-lærer (Adfærd, Kontakt, Trivsel).  På mødet kan I i ro og mag tale om, hvilke tiltag, der skal til for at hjælper jeres dreng videre. Hvad kan hjemmet gøre, og hvordan kan de professionelle – børnehaveklasselederen og SFO-pædagogerne – medvirke til, at han eksempelvis får sat flere ord på ”kedelig”. Måske går det ham på, at han ikke oplever sig som en del af klassefællesskabet, og derfor vil et samarbejde med AKT-læreren om et undervisningsforløb med fokus på de sociale kompetencer være en mulighed, som både han og resten klassen kunne have glæde af.

Jeg har ikke den faglige ekspertise, der skal til for at kunne redegøre for, hvorfor jeres søn har svært ved at komme ud af sin egen verden, ligesom jeg ikke kan gennemskue, om der reelt er

grund til den bekymring, som børnehaveklasselederen giver udtryk for. Dertil er der for mange ukendte faktorer.  Men jeg ved, at det er rigtig svært at lave om på andre. Hvis man ønsker ændringer, må man lave om på sine egne strategier i forhold til barnet, så der sker noget nyt i samspillet. Det gælder både i skolen og derhjemme. Det er også vigtigt at overveje, hvorfor man ønsker ændringerne.  Er det for de voksnes skyld, eller er det for barnets? Vi er alle sammen forskellige, og der skal være plads til forskelligheden, og det gælder også jeres søn. Men når det går ud over barnets trivsel, skal der handles og ud over samtalen med skolen vil jeg foreslå, at I henvender jer til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der tilbyder åben rådgivning et par gange om måneden. Rådgivningen er et tilbud til familier om en uforpligtende samtale om familiens problemer og bekymringer i forhold til deres børn. Rådgivningen er anonym, dvs. familien registreres ikke med navn, CPR-nummer og adresse. I er også meget velkomne til at skrive til os igen eller ringe til ”Forældrerådgivningen” på tlf.: 70 25 24 68.  Telefonen er åben alle hverdage fra 10- 14.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

13. januar 2016

af

mj

Læs også

25.02.15
Har svært ved at være i klassen
Om støtte til utilpasset elev
17.09.10
Vores søn vil ikke i skole
Om ikke at ville i skole