Dialog om dårligt trivende elev i hårdknude

Dialog om dårligt trivende elev i hårdknude

Om dialog om mistrivende elev

Spørgsmål:

Hej

Jeg har et spørgsmål, som jeg vil høre, om I kan hjælpe mig med. Min søn på 13 år begyndte på en ny skole i maj 2011. I begyndelsen gik det fint, men efter ferien begyndte han at have svært ved at leve op til de krav, som skolen stillede. Da vi var til skole-hjem-samtale i oktober var der flere opgaver, der ikke var afleveret. Skolen mente, at det var dovenskab fra min søns side. Efter skole-hjem-samtalen og jul gik det ned af bakke. Han blev forstyrrende, begyndte at tale grimt til lærerne, og lektierne var stadig ikke en aktiv del af skolelivet for ham. Vi blev indkaldt til samtale med viceinspektøren og klasselæreren i december, hvor man fortalte, at man ville lave "konsekvenspædagogik". Var der noget psykisk med ham, ville det vise sig her.  Fra januar og til marts kører man sådan, at har han ikke lavet lektier eller taler i timen uden at blive spurgt, så ryger man med det samme op til viceinspektøren, der ikke stopper sit forhør uden at han har fået drejet situationen til, at han er den dumme, som ikke fatter noget. Han er alene deroppe uden nogen voksen bisidder, og vi forældre får intet at vide om den form for kæft, trit og retning.

Jeg sender mail via skoleintra til klasselæreren hver eneste uge om, hvordan det går med ham. Jeg hører intet. Jeg skriver, at jeg gerne vil have en skolepsykolog på ham, da han bliver mere og mere mut. Ingenting sker. I marts vælger han at lægge en dreng fra en klasse under ham ned i nogle cykler. Grunden til dette var, at drengen igennem længere tid havde kaldt ham og en dreng fra hans parallelklasse idioter, og når min søn havde henvendt sig til læreren omkring dette, havde han fået at vide, at det var nok hans egen skyld. Han siger senere, at han kun lagde drengen ned for at blive bortvist. Han holder drengen, mens "vennen" (vennen er siden blevet bortvist fra skolen, har vi hørt) sparker til ham.  Jeg hører intet om denne episode på dagen. Dagen efter ringer viceinspektøren og siger, at han har haft ham hos sig i over en time, hvor han har forhørt ham, og selvom han har fortalt sin version af det, stopper viceinspektøren ikke før han siger det, HAN vil høre. Min søn er så berørt af det forhør, at han ikke længere ønsker at leve. Han vil hænge sig og finder et bælte frem og vil bruge de metoder, han har fundet på nettet. Vi tager direkte til børnepsykiatrisk, hvor han bliver akut indlagt.

Man anbefaler en paragraf 50-undersøgelse, da vi bliver udskrevet efter et døgn. Siden har han og jeg været hjemme. Skolepsykologen har været her en gang for 13 dage siden, og siden da har ingen talt med ham. Skolepsykologen kommer i morgen og laver nogle test på ham. Dem laver hun hjemme hos os, fordi hun mener, at det er for stor en belastning, hvis han skal på skolen. Nu er jeg så blevet ringet op af skolelederen, der ville fortælle mig, at hun sender en indberetning, fordi jeg holder ham hjemme uden grund. Hun henholder til, at børnepsykiatrisk ikke har skrevet noget om, at han ikke må komme i skole. Så det er for sjov skyld, at han og jeg er hjemme? Hun siger, at jeg skal komme på skolen på onsdag sammen med ham til et møde med hende og klasselæreren. Samme klasselærer, som min søn har indtryk af ikke kan lide ham, som ikke synes, at han kan noget, som ikke anerkender de små tiltag i positiv retning, som han har gjort osv.

Jeg har rigtigt svært ved at tage til det møde. Min søn truer igen med selvmord, hvis han skal derop.  Hvad kan man gøre? Rent fagligt har jeg bedt alle hans lærere om en status om, hvor han står i forhold til lektier, så han ikke kommer bagud. Efter 4 dage har en lærer givet respons, og de lektier er lavet.

Kan I give mig et råd til, hvordan vi kan komme videre og samtidig beskytte vores dreng, så han ikke bliver udsat for mere pres?

Med venlig hilsen
J


Svar:

Hej J

Tak for din mail.

Det er da en ulykkelig situation, I er havnet i. Her ville en konstruktiv dialog fra begyndelsen have afværget meget. Jeg kan ikke sige noget om, hvorfor din søn har det dårligt men vil ridse nogle forslag op til at komme videre og samtidig fortælle om jeres rettigheder. I kan som forældre selv indstille jeres søn til skolepsykologen, når I bliver bekymrede for hans trivsel og læring. Det er fint med skolens medvirken for at give et alsidigt billede af problematikken, men det er ikke påkrævet, hvis skolen ikke vil medvirke.

Det er helt galt, at I ikke er blevet orienteret om de episoder, der har været og om de samtaler, han har været til. I skal have mulighed for at deltage, når det er alvorlige samtaler. (Skolelederen kan godt have en mindre samtale med en elev, uden at forældrene underrettes, hvis ikke der er sket noget alvorligt). Det virker som om, der mangler dialog mellem lærere og ledelse, når du ikke får svar på dine henvendelser på Forældreintra.

Jeg ville bede om en samtale med både lærer og ledelse for at rede trådene ud, og der vil jeg foreslå, at I har en bisidder med. Har I ikke noget familiemedlem eller en ven, der vil kunne deltage? Det bliver nemt meget følelsesladet, og så er det godt med en, der kan bevare roen. Hvis ikke I selv kender en, kan Forældrerådgivningen måske hjælpe jer.

Du har ret til at beholde din dreng hjemme, hvis han er syg - og det læser jeg, at han er. Det vil være en god ide med en § 50-undersøgelse, for så vil I få udredt, hvilke muligheder han har for hjælp. Der vil blive holdt børnesamtale med ham, som måske kan belyse, hvorfor han er kommet ind i den onde cirkel og helt har mistet livsmodet. Det er ikke godt nok med en samtale for 13 dage siden til en dreng, der har truet med selvmord. Har I ikke fået en kontakt på børnepsykiatrisk, som kan hjælpe jer videre med det?

Hvis ikke det er muligt at komme i en konstruktiv dialog med skolen og få den fornødne hjælp, er næste skridt en henvendelse til skoleforvaltningen (som kan hedde mange ting i de forskellige kommuner). Jeg håber, I får løst det på stedet, evt. med deltagelse af en repræsentant for børnepsykiatrisk, som kan beskrive jeres søns behov.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

11. marts 2015

af

mj

Læs også

24.09.10
Skolepsykolog vil ikke teste vores søn
Om test hos skolens psykolog
06.05.11
Kan ikke blive enige om mest rigtige skoletilbud
Om uenighed om skoletilbud