Datter vil ikke hjem til far

Datter vil ikke hjem til far

Om delt forældremyndighed

Spørgsmål:

Hej

Jeg skriver til jer fordi jeg virkelig har et svært problem, som jeg ønsker at få lidt hjælp til. Dels en holdning, men ligeså meget et svar på, hvor mange rettigheder, jeg har, samt hvad lovgivningen siger.

Sagen er som følger:

Jeg blev skilt fra min eksmand for to år siden. Jeg har fået en ny kæreste, og vi har for et halvt år siden fået en søn sammen. Min eks bor med sin kæreste og har gjort det i cirka et halvt år.

Sagen er, at vi har en datter sammen på tre, snart fire år, som bor hos mig, og som man så kan regne ud, har hun ikke boet sammen med sin far foruden det første år. Efter min mening er der ikke den store tilknytning til faren, og vores datter er meget modvillig i forhold til besøg hos ham. Vi har prøvet lidt forskelligt, f.eks. den ene uge torsdag-søndag hos ham, onsdag i den anden, sat ned til kun torsdag-søndag og så fredag til søndag, for nu at skulle ændres igen efter min mening.

Problemet er, at hun virkelig har forandret sig det sidste år, hun er tit syg, meget ked af det, bekymrer sig voldsomt, sover dårligt og glemmer virkelig at være barn. Jeg ser det som et kæmpe problem og er meget ked af det og frustreret. Jeg har dels søgt hjælp hos lægen, statsamtet, Børns Vilkår og Foreningen Far - og nu hos jer.

Problemerne bliver meget store, når vi når hen mod fredag, hvor hun skal til sin far. Hun græder, finder på historier om, at hun er syg (faktisk føles det som om, hun nærmest bliver syg af det), og beder mig ringe og sige, hun ikke kommer. Hver fredag morgen, når hun skal i børnehave og efterfølgende på weekend, skal jeg slæbe hende afsted, skælde ud og trøste og alligevel græder hun og er knust. Hun føler med sikkerhed, at det er noget, hun bliver tvunget til og jeg føler helt bestemt besøgene kun er gode for hendes far, som ikke ser nogen problemer, og ”hun er da godt nok lidt trist og savner sin mor men nogen gange er hun da glad” - som han siger.

Jeg har nu besluttet, at jeg ikke længere vil tvinge hende til besøgene og har lavet et kort aftale om kun en enkelt overnatning indtil vi har fået tid hos statsamtet til en børnesagkyndig samtale (dog stadig med gråd og uvilje fra vores datters side).

Men hvad er mine rettigheder indtil denne? De aftaler, der er lavet nu, er bare lavet mellem faren og mig, men kan jeg bare lave dem om og sige, han kun kan få hende en dag f.eks.? Sådan som jeg har forstået det hos statsamtet, kan jeg bestemme, og så skal han klage for at få det lavet om, er det korrekt?

Jeg ønsker ikke at tage vores datter fra hende far uden grund, men jeg føler det så forfærdeligt at se hende forandre sig så meget, og føler hun bliver helt ødelagt af denne løsning og føler virkelig, at det bedste for hende ville være at få ro i sit liv og ikke skulle forholde sig til så mange ting/personer en tid. Hun er virkelig en pige med mange tanker og følelser. Jeg vil så gerne gøre det rette, og ville ønske hun kunne komme hos en person, som kunne tale med hende, og hvor hun kunne give et ærligt udtryk for, hvad hun selv ønsker. Findes der sådan en, når hun "kun" er tre år?

Det her går slet ikke på længere sigt, det er jeg helt sikker på. Så jeg håber I kan hjælpe mig/os!

Venlig hilsen
en bekymret mor


Svar:

Kære bekymrede mor

Henvendelser som din er som regel ikke vores område, da det ligger uden for skoleområdet, men lad mig alligevel gøre et forsøg.

Det er en rigtig belastende situation, du beskriver. Det er utrolig hårdt at skulle tvinge et ulykkeligt barn af sted til børnehave, skole eller som i dit tilfælde til sin far som hun på nuværende tidspunkt ikke har lyst til at besøge.

Men jeg er bange for, at jeg ikke kan fortælle dig noget, du ikke ved i forvejen. Dit spørgsmål ligger i udkanten af Forældrerådgivningens område, og jeg kan se, at du er i kontakt med læge, statsforvaltningen osv.

Det er også efter min opfattelse rigtigt, at du indtil mødet med statsforvaltningen kan bestemme omfanget af samvær, når samværet hidtil har været baseret på en frivillig aftale mellem dig og din eksmand. Om det så er en god idé at ”optrappe” konflikten kort tid før jeres møde i statsforvaltningen, skal du nok lige tænke over.

Bemærk at der i spørgsmål om samvær er mulighed for at få foretaget en børnesagkyndig undersøgelse. Den skal ses i relation til forældreansvarslovens § 4 og 5 der siger at:

§ 4. Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet.
§ 5. I alle forhold vedrørende barnet skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.


I det hele taget er det umagen værd at kigge lidt på forældreansvarsloven og nogle af de tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger. Se fx forældreansvarsloven på: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32014

Og Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. på: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32064

Du behøver naturligvis ikke kunne diverse love og bekendtgørelser for at få en ordning din datter og du kan være tilfreds med, det er statsforvaltningens opgave at vejlede dig – men det kan give lidt mere sikkerhed at kende noget til lovgivningen.

Bemærk at statsforvaltningen efter anmodning kan træffe afgørelse om midlertidigt samvær eller om anden kontakt. Det vil din eksmand eventuelt kunne benytte sig af, hvis du beslutter at afbryde samværet inden jeres møde i statsforvaltningen.

Men som sagt: Du har kontakt med instanser, der ved meget mere om forældreansvarsloven, end vi gør i Forældrerådgivningen, så jeg vil anbefale dig at holde dig til dem. Især statsforvaltningen er til for at hjælpe med at løse problemer som jeres. Du kan læse mere om statsforvaltningen på deres hjemmeside: www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=4557

Hvis mægling mislykkes, og I slet ikke kan blive enige, kan du i sidste instans få brug for hjælp hos en advokat – jeg håber I finder en løsning inden.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

9. oktober 2015

af

mj

Læs også

18.04.12
Eksmand modsætter sig bopælsændring
Om skoleskift med delt forældremyndighed
12.11.12
Skoleskift med fælles forældremyndighed
Om skoleskift med fælles forældremyndighed