Bortvisning af søn uden underretning herom

Bortvisning af søn uden underretning herom

Om bortvisning uden underretning

Spørgsmål:

Hej

Min søn har været udsat for fysisk overgreb og har derfor handlet i nødværge over for en lærer. På den baggrund er han blevet bortvist fra skolen, uden at skolen ønsker at høre hans eller de andre elevers forklaring, da skoleinspektøren ikke mente, at det var nødvendigt at høre andres forklaring end lærerens. Elever og lærere på skolen blev informeret om bortvisning af min søn tre dage inden jeg eller min søn fik disse informationer. Ud over dette fik jeg oplyst, at min søn en gang tidligere var blevet bortvist fra skolen, hvilket kom bag på mig, da jeg ikke er blevet informeret om dette. Min søn går i øjeblikket i 7. klasse. Kommunen har tilbudt, at min søn kommer på et dagtilbud, hvor han kan få undervisning. Har han ikke krav på en normal skolegang?

Venligst
K


Svar:

Hej K

Tak for din mail. Jeg kan godt forstå, at du er vred over, at din søn er udvist fra skolen, uden at du har fået besked om det. Det må man ikke. Din søn har muligvis gjort noget, han kan udvises for, men du skal have besked FØR han sendes hjem. Skolen kan sende elever hjem i op til en uge, men forældrene skal altid underrettes, inden de sendes hjem. Hvis din søn har gjort noget, der er så slemt, at han ikke kan komme tilbage til sin skole, må kommunen gerne give ham et andet skoletilbud. Man har ikke krav på at komme på en normal skole, hvis man har overtrådt reglerne, men man har krav på undervisning. Det tilbyder kommunen din søn, så det er efter reglerne. Du må gerne skrive til mig igen, hvis du er i tvivl om noget.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

30. marts 2015

af

mj

Læs også

06.02.12
Videresendelse af fejlfyldt PPR-vurdering
Om mangelfuld vurdering fra PPR
26.09.12
Regler for udsmidning på privatskoler
Om bortvisning fra privatskole