Bestemmelser vedrørende aktindsigt

Bestemmelser vedrørende aktindsigt

Om aktindsigt

Spørgsmål:

Hej

Jeg skal høre om I kan hjælpe med et godt råd eller to.

Jeg har en datter, som flyttede til en ny skole i 3. klasse. Hun har været udsat for årelang mobning og chikane. En af de afgørende episoder for det senere skoleskift var mobning foretaget af læreren selv. Vi har nu skaffet en anden skole til hende for to måneder siden - 6. klasse - og hun er nu et forandret menneske.

Da vi ikke klart ved, hvad der foregik, har vi søgt skriftlig aktindsigt på alt som vedkommer hende fra hendes skolestart i børnehaveklasse og frem til i dag.

Hendes gamle skole var en sammenlagt skole. Jeg fremsendte et anbefalet brev sidst i august til den gamle skoles inspektør, hvor jeg anmodede om aktindsigt i alt som vedkommer os og min datter. Inspektøren har blot sendt materiale som dækker de sidste 3-4 måneder inden hendes skoleskift. Jeg har genfremsat begæringen om aktindsigt.  Jeg har ved den første begæring gjort det helt klart, at jeg ønsker aktindsigt i alt, helt fra starten af. Så det ser ud til, at der er en uvilje mod at udlevere materialet.

Egentligt er det ikke tanken, at vi vil klage, for hvad skulle det hjælpe? Men vi vil gerne vide, hvad der er foregået, for vi aner det ikke.

Jeg skal høre om I ved, om ikke der er en pligt til at udlevere alt til os? Som selvfølgelig kun vedrører min datter og os forældre.  Har inspektøren ikke en forpligtigelse til selv at fremsende begæringen til f.eks. skoleforvaltningen, hvis han ikke kan skaffe alt materialet? Eller kan han afvise os og sende os i byen selv? Kan han godt tørre os af med enkelte smådokumenter fra en meget kort periode? Ved I, om der er en frist for, hvornår dokumenter senest skal være os i hænde? Hvis skolen ikke ønsker at udlevere materialet, er det da måske muligt at få det trukket det ud af dem på anden vis, fx via en advokat?

Mange spørgsmål. Jeg håber I kan hjælpe.

Mvh
C

 


 

Svar:

Kære C

Jeg vil starte med det positive: Hvor er det godt at høre, at din datter trives på den ny skole, og hvor var det godt, at I tog beslutningen om et skoleskift. Ifølge din henvendelse har hun været udsat for årelang mobning og chikane, og det var mobning fra en lærer, der fik bægret til at flyde over. Hun går nu i 7. klasse på en anden skole og er efter kort tid blevet et helt forandret menneske.  Det er der ikke noget at sige til, for mobning nedbryder et menneskes selvværdsfølelse.

Jeres datters positive eksempel understøtter en undersøgelse fra 2011 foretaget af en af Danmarks førende mobbeforskere.  Den viser at forældre til børn, der bliver mobbet i skolen, ikke skal være bange for at flytte deres barn til en anden skole af frygt for at mobningen vil fortsætte. I de fleste tilfælde betyder skoleskiftet nemlig, at barnet slipper for at blive holdt udenfor, hånet og grinet af. Undersøgelsen viser også, at lærerne har et stort ansvar, da en god stemning i klassen er afgørende for at undgå mobning.  I har sikkert efterfølgende spurgt jer selv om, hvorfor I ikke har flyttet jeres barn for længe siden, men jeg kan forestille mig, at de mange skolesammenlægninger undervejs har været en medvirkende årsag.

Det fremgår ikke af dit brev, om I igennem årene har haft møder med skolen omkring jeres datters trivsel eller skolegang i det hele taget, men det står i hvert tilfælde uklart for jer, hvad der egentlig er foregået i de forløbne år. Derfor har I bedt om aktindsigt i alt, hvad der vedrører jeres datters skolegang indtil hun flyttede.

Skolelederen på den skole, hun har gået på fra 3. – 6. klasse, har efterfølgende sendt jer materialet fra de seneste 3-4 måneder, og I spørger, om han ikke har pligt til at udlevere alt, hvad der måtte ligge i elevmappen til jer, og hvis ikke han selv er i besiddelse af det, så fremskaffe det evt. via forvaltningen.  Det fremgår af nedenstående, at I har krav på aktindsigt i jeres barns mappe.

Enhver borger har ret til at få aktindsigt i sin sags dokumenter, jf. forvaltningsloven og offentlighedsloven. Udgangspunktet for besvarelse af en aktindsigtsbegæring er, at myndigheden skal svare inden 10 dage, og hvis dette ikke er muligt, skal myndigheden, inden disse 10 dage er gået, give en begrundelse for, hvorfor der ikke er givet aktindsigt i sagen, jf. forvaltningslovens § 16, stk. 2, 2. pkt.

I § 9 i forvaltningsloven står der endvidere:

Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med.

Og spørgsmålet er, hvad der overhovedet findes i jeres datters elevmappe, hvis der ikke tidligere har været nogen sag?  Skoler fører optegnelser vedrørende de enkelte elever, men der er ingen faste krav til registreringer bortset fra, at fravær skal registreres, ligesom fritagelse for fag eller andre fravigelser fra lovgivningsbestemte forhold, fx fritagelse for deltagelse i centrale prøver og test. Ved skoleflytning skal alene fremsendes meddelelse om eventuel specialundervisning eller andre særlige undervisningsforhold.

Meget ofte fører skolen ikke notater af blivende karakter om, hvorledes forældresamarbejdet fungerer, og hvad der har været temaet herfor. Det kan være, at den enkelte lærer gør sig nogle notater, og hvis de gemmes på skolen, skal de være tilgængelige for aktindsigt.  Men hvis de aldrig er blevet lagt i mappen, så findes de reelt ikke. Og dem kan en advokat, som du nævner som en mulighed, heller ikke fremskaffe.

Det er skolelederen, der har ansvaret for, hvad der opbevares af skriftlige elevoplysninger, så inden I går videre med sagen, vil jeg foreslå jer at skrive ned, hvor i forløbet I kan forvente, at der kunne foreligge skriftlig dokumentation, som I ikke er blevet gjort bekendt med. Det er en nyttig øvelse, hvis I vil udarbejde en klage til kommunalbestyrelsen i kommunen. Her skal det fremgå helt tydeligt i en skriftlig henvendelse, at det drejer sig om en klage, og hvem eller hvad I klager over. Klagen skal stiles til byrådet/kommunalbestyrelsen.

Jeg håber, at du har fået besvaret dine spørgsmål og kan komme videre med en eventuel klage.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

6. maj 2015

af

mj

Læs også

07.04.15
Nægtet klasseskift trods slem mobning
Om klasseskift
10.09.10
Brud på tavshedspligt
Om brud på tavshedspligt