Befordring til specialskole i anden kommune

Befordring til specialskole i anden kommune

Om frit skolevalg og kørsel til specialskole

Spørgsmål:

Hej

Min 9-årige datter går i en specialklasse, som hun er blevet visiteret til, da hun har en autismediagnose. Vi har nu købt et hus 20 kilometer herfra i en anden kommune. Jeg vil helst ikke have, at min datter skal skifte skole, da dette ikke vil være godt for hende. Kan hun blive bevilget kørsel til sin nuværende skole, hvis vi flytter til en anden kommune?

Venligst,
M


Svar:

Kære M

Tak for din mail. Du vil gerne vide, om din datter på 9 år, der er elev i en specialklasse på grund af en autismediagnose, fortsat kan få gratis skolebefordring, når I flytter til jeres nye hus i en anden kommune.

Der er frit skolevalg i Danmark, så selv om I flytter, har I ret til fortsat skolegang i den nuværende skole, og den nye kommune vil være forpligtet til at betale herfor. Befordringsordninger ved det frie skolevalg kan imidlertid ikke videreføres uden særskilt vurdering og aftale mellem bopælskommune og skolekommune. Principielt skal forældre, der vælger det frie skolevalg, selv afholde udgifterne til skolebefordring. Der kan mellem skolekommunen og bopælskommunen dog indgås en aftale om videreførelse af en gældende befordringsordning. Bopælskommunen vil kun være forpligtet til at afholde den udgift til befordring, som skolegang i en specialklasse i bopælskommunen ville have medført. Ligeledes det, at udgiften til betaling for skolegangen i en anden kommunes specialklasse forudsætter, at udgiften ikke overstiger prisen på tilsvarende skolegang i bopælskommunen.

Disse bestemmelser, der fremgår af Folkeskolelovens § 26 og § 36 betyder, at der ikke længere er regler, hvor det frie skolevalg for børn i specialklasser og befordring i forbindelse automatisk kan videreføres ved fraflytning fra kommunen. I skal derfor i forbindelse med flytningen tage kontakt til både den nuværende skolekommune og den nye bopælskommune med jeres anmodning om videreførelse af den nuværende ordning både for skolegang og befordring. Det er muligt, at der slet ikke er problemer forbundet hermed, hvis der er en forhåndsaftale mellem kommunerne om at benytte hinandens skoletilbud, men det kan også være, at der forudsættes en særskilt aftale herom mellem kommunerne. Her vil det være vigtigt, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning inddrages i en vurdering af, hvad der er bedst for din datter, således at der er argumenter for at videreføre de nuværende ordninger om skolegang og befordring.

Dit ønske om, at den nuværende skolegang videreføres, er helt forståeligt. Det er faktisk et princip i folkeskolen, at en påbegyndt skolegang så vidt muligt videreføres. Der er således al grund til at fremsætte ønsket for både den nye kommune og den nuværende skolekommune. Men der skal altså indgås en konkret aftale, som fastlægger muligheder og vilkår. 

Jeg håber, I finder en løsning, som giver din datter en fortsat god skolegang.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

1. oktober 2018

af

mj

Læs også

24.09.10
Plejesøn med NLD
Om elev med NLD
03.03.15
Støtte på privatskole
Om støtte til specialelev på privatskole