Bange for at miste bopælsretten ved skoleskift

Bange for at miste bopælsretten ved skoleskift

Om skoleskift med delt forældremyndighed

Spørgsmål:

Hej

Jeg er bopælsforælder for mine to børn på 7 og knap 5 år. Den ældste går på privatskole 20 km fra både mit og deres fars hjem, den yngste går i børnehave 5 minutters gang fra mit hjem. Deres far bor ca 35 km fra mig. Den yngste starter i skole næste sommer. Deres far og jeg har været skilt i 3 år og har en 5/9-ordning. Vi er på talefod, men har ikke et godt samarbejde. Deres far har på intet tidspunkt sørget for at de kunne komme til fritidsaktiviteter eller passe venskaber - det er kun i deres tid hos mig at dette er muligt. Jeg er gift igen og har et 13 mdr. gammelt barn, som jo er en søskende til de to børn, jeg omtaler.

Sagen er nu den, at jeg af uddannelsesmæssige årsager gerne vil flytte til en anden landsdel. Transportmæssigt vil der i bil være 1 time 40 min til deres fars hjem. Jeg har fundet en anden privatskole, som den ældste kan starte på nu, og som den yngste ville kunne starte på til næste skoleår. Skolen er i cykelafstand fra den bolig, vi har kig på, hvorfor legekammerater også vil befinde sig i nabolaget. Fritidsaktiviteter er der også rig mulighed for. Jeg ved at min eksmand vil være uenig i min beslutning om at flytte, og jeg tvivler kraftigt på, at vi ville kunne opnå enighed, selv med vejledning i statsforvaltningen. Risikerer jeg at miste bopælsretten? Jeg ved godt, at I ikke kan stille garantier, men virker det sandsynligt ud fra det beskrevne, at jeg egentligt vil være tvunget til at blive hvor jeg er, hvis jeg ikke vil miste mine børn? Jeg forstår fuldt ud vigtigheden i børnenes tid med deres far. De vil selvfølgelig skulle hjem til ham hver anden weekend og ferier. Jeg synes ikke, at min motivation for at flytte er forkert. Alternativet er, at jeg pendler ca. 4 timer hver eneste dag - det er jo heller ikke i deres tarv.

Mvh
H


Svar:

Kære H

Tak for dit spørgsmål om, om du kan risikere at miste bopælsretten for dine to børn på 5 og 7 år, hvis du flytter fra din nuværende bopæl til en anden beliggende længere væk fra børnenes far, som nu bor 35 km fra jeres bolig.

Mit umiddelbare svar er, at det tror jeg ikke, der er fare for, hvis samværsretten i øvrigt opretholdes for faderen. I har været skilt i tre år, og i den periode har dine børn haft bopæl i dit hjem. Børnenes vilkår hos dig vil faktisk blive forbedret, fordi deres skolegang i modsætning til nu vil blive meget nærmere dit fremtidige hjem, hvis det går, som du har planlagt. Du oplyser, at din 7-årige søns skolegang nu foregår 20 km fra hjemmet, og det må være en belastning for ham med den lange skolevej. I den nye bopæl vil der være meget kortere vej.

Udfordringen ved flytningen er naturligvis, at afstanden til børnenes far bliver væsentligt længere fra 35 km til en befordringstid på 1 time og 40 minutter. Det må betyde, at I skal finde en ordning vedrørende faderens samkvem og transporten til og fra. Og det vil blive mere besværligt, fordi så små børn ikke uden videre kan rejse selv. Derfor tror jeg, at du skal se meget konkret på, hvordan der kan etableres en ordning vedrørende befordring til og fra samkvem med faderen, således at det fremgår, hvorledes den i praksis kan foregå. Herefter kunne du forelægge problemet for statsforvaltningen for en vejledende drøftelse, inden du rejser sagen for din eksmand.

I almindelighed ændres der ikke på børns opholdssted på grund af en flytning, fordi der lægges vægt på børnenes tilknytning og til, at deres hverdag kan fungere hensigtsmæssig. Skolegangen spiller her en rolle, og med den skitserede ordning vil der faktisk blive tale om bedre forhold for de to fælles børn, idet de kan få normale skoleforhold uden en meget lang skolevej. Selv om der vil blive længere afstand til eksmanden, vil deres forbrug af ugentlig transporttid formentligt blive mindre. Men det skal du selv forsøge at konkretisere.

Uddannelse er vigtig for alle, og ikke mindst i disse år, hvor arbejdsmarkedet ændres til mere uddannelsestunge jobs. Derfor vil det ikke være til ugunst for din rolle som mor, at du starter på en uddannelse. Det er så vidt jeg kan se alene tale om de praktiske forhold omkring opretholdelse af samkvemmet med din eksmand, der giver en øget belastning. Ved skolestart vil det være stor betydning, at børnene kan få en tryg skolegang og en opvækst med relationer til kammeraterne fra skolen. Herfor sker der alligevel ofte ændringer i vilkårene for samkvemsforholdene. Den nuværende ordning med en skolevej på 20 km kan ikke siges at være optimal i forhold til børnenes hverdag, selv om den giver samme skoleafstand til begge forældre. Det afgørende er normalt, at børnene kan gennemføre en normal skolegang uden at blive belastet af urimeligt lange befordringstider.

Jeg håber, du kan bruge disse bemærkninger i din videre planlægning.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

12. marts 2015

af

mj

Læs også

22.05.13
Regler for skoleskift
Om skoleskift
10.06.13
Udveksling af oplysninger mellem to skoler uden samtykke
Om udveksling af elevoplysninger mellem skoler