Autist kan ikke få udsat skolestart

Autist kan ikke få udsat skolestart

Om udsættelse af skolestart for barn med autisme

Spørgsmål:

Hej

Vi har en søn fra april 2006, som er infantil autist (klinisk fremtræder han dog som en Asperger), men da han samtidig har dysfasi (et sprogligt handicap), har man ikke kunne give ham Asperger-diagnosen. Han er ca. 10 måneder til 1½ år bagud i sin udvikling afhængig af hvilke områder, vi ser på. Kognitivt er han fx 10 måneder bagud og socialt er han 1½ år bagud. Men han indhenter det ligeså stille kan vi se, når han testes hvert halve år.

Han går i en almindelig børnehave med 10 støttetimer om ugen og skal starte i almindelig folkeskole. Vi har dog søgt udsættelse, da han ikke er alderssvarende, og da han socialt kun leger meget med årgangen efter ham. Han formår at lege med dem trods sin diagnose, omend det varierer hvor længe af gangen, han magter det, og det er indenfor de sidste 5 måneder ca. at han rigtig er kommet i gang med at lege. Tidligere var det kun i glimt og mest parallelt, han legede. Han har legeaftaler og inviteres til deres fødselsdage. Hans egen årgang vil han også gerne lege med, men de gider ikke ham. Han er en glad og harmonisk dreng. Han er aldrig udadreagerende, og dette gør også at man nemt kan tro, at "alt er vel", men han har jo sine vanskeligheder alligevel. Han bliver bare ikke frustreret over dem. Han er specielt ikke glad for, at der stilles krav til ham, og her reagerer han ofte ved "at lukke af" - specielt hvis kravene bliver for store. Sprogligt snakker han rigtig meget, men har svært ved specielt sætningsopbygningen og den pragmatiske brug af sproget. Ligeledes har han svært ved at fange de kollektive beskeder, og mere "abstrakte" samtaler er svære for ham at forstå. Til samling er han først her i efteråret begyndt at kunne synge de forskellige sange.

Kommunen har nu givet afslag på udsættelse med den begrundelse af, at han jo beskrives som en glad og harmonisk dreng, som socialt søger andre børn, og hvor også de andre børn søger ham. Hvordan får vi dem til at forstå, at han har brug for et år mere til at modnes? Det svarer jo til at sende en lige knap 5-årig i skole med en flok 6- og 7-årige (nogle af de andre, der skal af sted, har allerede ventet et år). Vi frygter, at han ved at skal lægge sin energi i at lære ABC og forholde sig til de krav der er i skolen, vil lukke af, fordi han ikke magter det og gå i stå på alle andre områder, hvor han er bagud (socialt og følelsesmæssigt osv.).

Han har aldrig fået lavet en skoleparathedstest - kan vi forlange en sådan? (Vi har først nu opdaget, at en sådan test findes). Vi har 4 uger til at anke. Hvis vi får afslag, kan vi så gå videre eller er det det? Må vi så bare acceptere deres afgørelse?

Venligst
K


Svar:

Kære K

Tak for jeres grundige beskrivelse af jeres dreng. Jeg kan godt forstå jeres frustration, da det ud fra jeres beskrivelse er indlysende for mig, at jeres dreng vil have gavn af et år mere i børnehaven. Men der kan være flere grunde til, at I har fået et afslag. Det er formodentlig skolelederen på hans kommende skole, der har sagt nej til skoleudsættelsen. (Det er hans kompetence). I skriver ikke, hvad børnehaven siger, men det vil skolelederen sikkert lytte til, da pædagogerne ser jeres dreng i samspillet med de andre børn. Jeres drengs fysiske udvikling kan også spille ind ved afgørelsen. Man prøver at undgå, at en elev er meget større end de andre, da det kan give vedkommende problemer. Kan I skrive lidt mere om det? Der er et stort spring fra at gå i børnehave med 10 støttetimer og så komme i skole uden støtte. Eller har man tilbudt støtte til jeres dreng? Jeg ville klage over afgørelsen med de begrundelser, I skriver i mailen. Det vil være godt, hvis I kan få den psykolog, som ser jeres dreng hvert halve år til at skrive noget om hans udvikling. Er det jeres lokale PPR eller er jeres dreng på Børnepsyk.? Man har ikke krav på en modenhedstest, men I kan bede om PPR’s vurdering. Typisk vil en psykolog observere jeres dreng i børnehaven og tale med de voksne omkring ham (stuepædagog og støttepædagog). Det siger mere end en test efter min vurdering. Han er sikkert testet i forbindelse med sin diagnose. Jeg ved ikke, hvor I bor, men hvis det er muligt, vil jeg gerne deltage i et møde med jeres kommune for at få en afgørelse alle kan leve med. I kan nemlig ikke anke et evt. nej, så vi skulle gerne nå til enighed ved dialog. Når I har besvaret ovenstående, kan jeg være mere præcis i min rådgivning. Hvis I skriver, hvilken kommune I bor i, og hvem der har truffet afgørelsen, kan jeg også målrette mit svar, så I kan bruge det i klagen.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

23. juni 2015

af

mj

Læs også

24.06.11
Forlænge tiden i børnehaven?
Om at udsætte skolestart
24.11.10
Ikke moden nok til skolestart
Om skoleparathed