Alternativ til hjemmeundervisning

Alternativ til hjemmeundervisning

Om alternativ til hjemmeundervisning

Spørgsmål:

Vi har et barn på 7 år, der går i 1. klasse. Han er udredt af PPR og har været på børnepsykiatrisk og har flere diagnoser. Der er ingen tvivl om, at han ikke kan rummes i en normal klasse. Han har også fået plads på en specialeskole efter sommerferien. 

Nu har der i dag været en voldsom episode, hvor han har truet en anden elev. Vi fik i dag at vide, at de ikke kunne rumme ham mere, og de ville tilbyde ham hjemmeundervisning resten af skoleåret med 8 timer per uge. Men den egentlige problemstilling består i, at begge forældre arbejder og ikke kan være hjemme og passe ham uden ikke at skulle sige sit job op.

Kan man som forældre sige nej til hjemmeundervisning, og hvad kan man gøre i den situation?

Venligst
H


Svar:

Kære H

Du skriver, at din 7-årige søn, der skal på en specialskole efter sommerferien, er sendt hjem fra skolen med besked om, at han kun vil modtage hjemmeundervisning i 8 timer pr. uge. Problemet er, at I som forældre ikke er hjemme. Du vil gerne vide, hvad I kan gøre.

Jeg kan svare ret klart på dit spørgsmål. Skolen kan ikke uden videre sende jeres søn hjem, når der ikke er sikret en pasningsordning. Kommunen er forpligtet til at sørge for en forsvarlig pasningsordning, hvor I som forældre ikke skal forlade jeres arbejde for at løse dette problem. Dels siger lovgivningen om daginstitutioner, at kommunen skal sørge for fritidstilbud til børn i skolealderen, og her må man sige, at skolegangen er reduceret, så der er behov herfor. Dels vil skolen ikke med henvisning til folkeskolelovens bestemmelser om fremme af god orden i folkeskolen udelukke jeres søn fra undervisningen uden at der er sikret det fornødne tilsyn i hjemmet. Der kan ikke efter reglerne om specialundervisning tilbydes hjemmeundervisning, men kun i kortere perioder enkeltmandsundervisning, men også her forudsættes undervisningen at foregå efter aftale med forældrene og ikke i hjemmet medmindre det er accepteret. Enkeltmandsundervisning kan efter loven ikke besluttes af skolelederen alene, men skal godkendes af kommunalbestyrelsen, bl.a. fordi der uden unødigt ophør skal fremskaffes et andet skoletilbud.

Du skal meddele skolelederen, at I som forældre ikke kan tiltræde den foreslåede ordning, fordi I ikke har mulighed for at føre det nødvendige tilsyn med jeres søn i hjemmet, og eventuelt også fordi I ikke ønsker den offentlige undervisning henlagt til hjemmet. Hvis skolelederen ikke er imødekommende, vil jeg foreslå, at du henvender dig til skoleforvaltningen/de kommunale skolemyndigheder, der sikkert kender lovgivningen. Der skal findes en ordning, således at selv om din søn får færre undervisningstimer indtil sommerferien, skal der etableres en fritidsordning, hvor forudsætningerne jo er helt ændrede med skolens tilbud.

Jeg vil tro, at skolemyndighederne herefter vil finde en anden ordning. Måske var det en mulighed, at din søn allerede nu starter på specialskolen?

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

12. marts 2015

af

mj

Læs også

07.03.12
Minimumstimetal for sygeundervisning på friskole
Om minimum for sygeundervisning
18.02.14
Spørgsmål om hjemmeundervisning
Om hjemmeundervisning i forbindelse med sygdom