Alternativ til folkeskolens tyskundervisning

Alternativ til folkeskolens tyskundervisning

Om alternativer til undervisning i skolen

Spørgsmål:

Vi har en datter, som går i 7. klasse og som desværre har en meget lidt tilfredsstillende undervisning i tysk. Vi overvejer derfor at tage hende ud af tysktimerne og give hende privatundervisning. Er det lovligt, og hvad skal der til?

Venligst
S


Svar:

Kære S

Tak for din mail, hvori du spørger til, om din datter i 7. klasse kan tages ud af tysktimerne, fordi undervisningen ikke er tilfredsstillende, og at undervisningen i skolen erstattes af privat undervisning.

Tysk er et pligtigt fag i 7. klasse, så der er ingen mulighed for at tage din datter ud af denne undervisning, medmindre der gør sig særlige forhold gældende. Elever, der åbenbart ikke har sproglige forudsætninger for at følge undervisningen, kan fritages af skolelederen efter ønske fra forældrene, men det er jo ikke tilfældet her. Du kan derimod klage til skolelederen over undervisningens kvalitet. Det er skolelederen, der har tilsynet med undervisningen, og som kan gribe ind, hvis det faglige indhold ikke lever op til de fælles obligatoriske mål, der er gældende.

Privatundervisning står enhver frit for, og en god mulighed.  Mange børn får af deres forældre betalt ekstra undervisning i fag, hvor forældrene ønsker at give dem en bedre kompetence i faget.

Hvis din datter ikke får tilstrækkelige faglige udfordringer i skolens undervisning, kan du drøfte med læreren, om der er mulighed for at differentiere undervisningen, således at hun får særlige opgaver eller lignende. Det er skolens opgave at differentiere undervisningen, således at alle elever får et udbytte heraf, også selv om det måtte indebære, at der skal stilles særlige krav.  Du kan også med skolelederen drøfte mulighederne for eventuelt at flytte undervisningen til en anden klasse, hvis der er mulighed herfor på skolen.

Tysk er et lidt overset fag, men det er et af de pligtige fag i folkeskolen, hvor der ikke kan ske fritagelse, fordi danske børn skal have færdigheder i tysk. Som jeg forstår din henvendelse, vil du vide, om du har ret til at erstatte skolens undervisning med privatundervisning, og hertil er svaret, at det ikke er muligt, men du er velkommen til at supplere skolens undervisning i det omfang, du ønsker.

Jeg håber, du finder en løsning via en samtale med læreren og skolelederen, alternativt at du finder et godt supplement for din datter.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

6. marts 2015

af

mj

Læs også

18.02.11
Forældre som støtte i undervisningen
Om brug af forældre som støtte i skoletiden
08.12.10
Kan vi modsige os indstilling til PPR?
Om uenighed om indstilling til PPR