Økonomisk støtte til ophold på friskole

Økonomisk støtte til ophold på friskole

Om økonomisk støtte til friskole

Spørgsmål:

Hej Forældrerådgivning

Min datter skal flyttes til en friskole. Er der mulighed for at søge økonomisk støtte til opholdet? Hvad er indtægtsgrænsen for økonomisk støtte?

De venligste hilsner
K


Svar:

Kære K

Du spørger til muligheder for tilskud til betaling for skolegang i en friskole. Nærmere spørger du om tilskud til opholdet og indtægtsgrænsen for tilskud.

Hvis det handler om en fri grundskole, er der ingen regler for tilskud til forældrebetalingen, medmindre kommunalbestyrelsen selv henviser til friskolen. I så fald betaler kommunen alle udgifter. Kommunen kan dog - men er ikke forpligtet til - yde forældrene støtte til egenbetalingen. Om kommunen vil bevilge en sådan økonomisk støtte afhænger helt af en konkret ansøgning herom.

Hvis du i stedet mener en fri kostskole eller en efterskole, som de normalt kaldes, er der et regelsæt for statstilskud, hvor forældrebetalingen for opholdet reguleres i forhold til den samlede indtægt i barnets hjem, altså husstandsindtægten. Jeg kender ikke de nøjagtige takster, men dem vil du kunne få oplyst ved efterskolen, således at du inden endelig indmeldelse vil kunne kende de eksakte udgifter.

Hvis der foreligger en henvisning fra kommunen til skolegang på efterskolen, skal kommunen afholde udgifterne hertil. Men det er ikke ret ofte, kommunerne henviser til alternativer til folkeskolen. Tidligere gav mange kommuner et forældretilskud til efterskoleophold, og der er fortsat kommuner, som yder en sådan støtte, men der er ingen pligt for kommunerne til at yde finansiel støtte til forældrenes betaling for ophold og skolegang uden for folkeskolen. Du kan forespørge i din hjemkommune, om der ydes sådanne tilskud.

Ideen med de frie skoler er, at forældrene kan vælge et andet undervisningstilbud end folkeskolen. Staten betaler langt hovedparten af undervisningen, men der er altså en forældrebetaling til dækning af en mindre del af undervisningen. På de frie kostskoler er der desuden en forældrebetaling for ophold og mad, som jo så spares i hjemmet. Det er her, der er et reguleret tilskud til nedsættelse af prisen for hjem med lav husstandsindtægt. Oplysningerne herom kan fås på skolen.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

20. februar 2015

af

mj

Læs også

03.02.12
Tilskud til tiltrængt efterskoleophold
Om tilskud til efterskoleophold
10.09.10
Tilskud til friskoleplads
Om økonomisk støtte til plads på friskole